Welke opleiding volg je?
Informatie voor
[ ingeschreven studenten ]
Welke opleiding volg je?

Wat je kunt doen bij ongewenst gedrag

Laatst gewijzigd op 19-12-2023 11:18
Heb je te maken met ongewenst gedrag, zoals pesten, (seksuele) intimidatie, agressie, (seksueel) geweld of discriminatie? Bekijk wat je kunt doen.
Toon informatie voor jouw opleiding
Nu zie je algemene informatie op deze site. Kies je opleiding om ook informatie te zien die specifiek voor jouw opleiding geldt, zoals deadlines, regelingen en contactgegevens.
Welke opleiding volg je?

Als je te maken hebt met ongewenst gedrag kan dat zorgen voor stress en psychische of lichamelijke klachten. Blijf hier niet te lang mee rondlopen. Er is altijd iemand bij wie je terecht kunt. Op deze pagina vind je een volledig overzicht van alle mogelijkheden. 

Ongewenst gedrag tijdens college of werkgroep

Ongewenst gedrag kan plaatsvinden in collegezalen, maar ook op het internet wanneer je colleges of werkgroepen volgt.

Krijg je tijdens een college of werkgroep te maken met ongewenst gedrag, dan is je docent het eerste aanspreekpunt. Ga je liever niet naar je docent? Je kunt ook terecht bij de studieadviseur, die jouw melding zo nodig kan doorgeven aan de onderwijsdirecteur. 

Als je eerst een gegarandeerd vertrouwelijk gesprek wilt voeren dan kun je contact opnemen met een vertrouwenspersoon, deze biedt een luisterend oor en helpt met het zoeken naar een oplossing als jij dat wilt

Ongewenst gedrag door medestudenten, binnen of buiten de UvA

Heb je te maken met ongewenst gedrag door medestudenten op de UvA of daarbuiten? Je kunt dit bespreken met je docent, opleidingscoördinator of studieadviseur. Je kunt ook naar een vertrouwenspersoon toegaan. Het ongewenste gedrag hoeft zich niet per se op een UvA-locatie voor te doen.

Wil je structurele problemen of misstanden bespreken?

De ombudsfunctionaris kijkt naar structurele problemen binnen de organisatie en adviseert over verbeteringen. De ombudsfunctionaris is onafhankelijk en onpartijdig.

Bij de ombudsfunctionaris kun je terecht voor een vertrouwelijk gesprek over structurele problemen of misstanden. Bijvoorbeeld als je structureel grensoverschrijdend gedrag ervaart, geconfronteerd wordt met een onrechtvaardige toepassing van regels of procedures, dan wel een vermoeden hebt van een integriteitsschending of misstand. Lees meer over hoe de ombudsfunctionaris je op verschillende manieren kan ondersteunen als je een melding doet. 

Studievertraging door ongewenst gedrag

Als je studievertraging oploopt doordat je last hebt ongewenst gedrag, neem contact op met de studentendecaan.

Mentale problemen door ongewenst gedrag

Als je mentale problemen hebt door ongewenst gedrag, neem dan contact op met de studentenpsycholoog. Daarnaast kun je je inschrijven bij Huisartsenpraktijk UvA. De studentenartsen zijn gespecialiseerd in gezondheidsklachten en mentale klachten waar studenten tegenaan kunnen lopen.

Als je een klacht in wilt dienen over ongewenst gedrag

De klachtencommissie is een onafhankelijke commissie verantwoordelijk voor de behandeling van en advisering over klachten. Je kunt een klacht indienen over ongewenst gedrag of onheuse bejegening door een medewerker. Een vertrouwenspersoon kan je hiermee helpen.

Als je ongewenst gedrag wilt voorkomen

De UvA biedt trainingen, workshops en theatervoorstellingen. Je leert sociaal onveilige situaties te herkennen en ongewenst gedrag te benoemen.