Welke opleiding volg je?
Informatie voor
[ ingeschreven studenten ]
Welke opleiding volg je?

Ombudsfunctionaris

Laatst gewijzigd op 01-12-2023 12:29
De ombudsfunctionaris kijkt naar problemen binnen de organisatie en adviseert de faculteit of universiteit over verbeteringen. Je kunt hier terecht voor onafhankelijk advies of bemiddeling.
Toon informatie voor jouw opleiding
Nu zie je algemene informatie op deze site. Kies je opleiding om ook informatie te zien die specifiek voor jouw opleiding geldt, zoals deadlines, regelingen en contactgegevens.
Welke opleiding volg je?

Je kunt naar de ombudsfunctionaris voor een vertrouwelijk gesprek als je te maken hebt met ongewenst gedrag, het schenden van de wetenschappelijke integriteit of als je geconfronteerd wordt met een onrechtvaardige toepassing van regels of procedures.

Wat doet de ombudsfunctionaris?

Als je een melding doet bij de ombudsfunctionaris, kan deze je op verschillende manieren ondersteunen:

  • Registratie van je melding
  • Persoonlijk advies
  • Advies aan de faculteit waar je studeert
  • Bemiddeling
  • Een onderzoek instellen
  • Doorverwijzing naar iemand die je verder kan helpen om tot een oplossing te komen
  • Aanbeveling doen aan het College van Bestuur of de decaan van de faculteit

De ombudsfunctionaris heeft een geheimhoudingsplicht en behandelt je melding altijd vertrouwelijk. Zonder jouw toestemming wordt je naam niet bekend gemaakt.

Verschil ombudsfunctionaris en vertrouwenspersonen

Vertrouwenspersonen bieden individuele steun, hulp en begeleiding bij het zoeken naar een oplossing. Ook kunnen vertrouwenspersonen je ondersteunen bij eventuele formele stappen (bijvoorbeeld bij de klachtencommissie).

De ombudsfunctionaris werkt vanuit een onafhankelijke en onpartijdige positie. Je kunt hier bijvoorbeeld je melding enkel laten registeren. Bij meerdere meldingen kan de ombudsfunctionaris dan een onderzoek instellen. Ook signaleert de ombudsfunctionaris ontwikkelingen en patronen binnen de UvA en adviseert hierover het College van Bestuur, decanen of de secretaris.

Ik weet niet waar ik een melding moet doen

Dat is niet erg. De vertrouwenspersoon en de ombudsfunctionaris zullen in overleg elkaar inschakelen als dat nodig is. Meer informatie over de ombudsfunctionarisExterne link vindt je op uva.nl.