Welke opleiding volg je?
Informatie voor
[ ingeschreven studenten ]
Welke opleiding volg je?

Ombudsfunctionaris

Laatst gewijzigd op 19-12-2023 09:13
Bij de ombudsfunctionaris kun je terecht voor een vertrouwelijk gesprek over structurele problemen of misstanden. De ombudsfunctionaris doet aanbevelingen ter verbetering van de situatie.
Toon informatie voor jouw opleiding
Nu zie je algemene informatie op deze site. Kies je opleiding om ook informatie te zien die specifiek voor jouw opleiding geldt, zoals deadlines, regelingen en contactgegevens.
Welke opleiding volg je?

Je kunt naar de ombudsfunctionaris als je bijvoorbeeld structureel grensoverschrijdend gedrag ervaart, geconfronteerd wordt met een onrechtvaardige toepassing van regels of procedures, dan wel een vermoeden hebt van een integriteitsschending of misstand. De ombudsfunctionaris kijkt naar structurele problemen binnen de organisatie en adviseert de universiteit over verbeteringen. De ombudsfunctionaris is onafhankelijk en onpartijdig.

Wat doet de ombudsfunctionaris?

Als je een melding doet bij de ombudsfunctionaris, kan deze je op verschillende manieren ondersteunen:

  • Registratie van je melding
  • Persoonlijk en onafhankelijk advies
  • Advies aan de faculteit waar je studeert
  • Bemiddeling
  • Een onderzoek instellen
  • Doorverwijzing naar iemand die je verder kan helpen om tot een oplossing te komen
  • Aanbeveling doen aan het College van Bestuur of de decaan van de faculteit

Je kunt ervoor kiezen om je melding uitsluitend te laten registeren. Bij meerdere meldingen kan de ombudsfunctionaris een onderzoek instellen. De ombudsfunctionaris signaleert patronen of ontwikkelingen binnen de UvA en adviseert hierover het College van Bestuur, decanen of de secretaris.

De ombudsfunctionaris heeft een geheimhoudingsplicht en behandelt je melding altijd vertrouwelijk. Zonder jouw toestemming wordt je naam niet bekend gemaakt.

Verschil ombudsfunctionaris en vertrouwenspersonen

Vertrouwenspersonen bieden individuele steun, hulp en begeleiding bij het zoeken naar een oplossing in situaties van ongewenst gedrag. Ook kunnen vertrouwenspersonen je ondersteunen bij het voeren van lastige gesprekken of formele stappen (bijvoorbeeld bij de klachtencommissie).

Ik weet niet waar ik een melding moet doen

Dat is niet erg. De vertrouwenspersoon en de ombudsfunctionaris zullen in overleg elkaar inschakelen als dat nodig is. Meer informatie over de ombudsfunctionarisExterne link vindt je op uva.nl.