Informatie

student.uva.nl is vernieuwd. Lees meer...

Welke opleiding volg je?

Een klacht indienen over ongewenst gedrag

Laatst gewijzigd op 19-09-2022
Heb je te maken met ongewenst gedrag zoals pesten, (seksuele) intimidatie, agressie of discriminatie, of word je onheus bejegend? Lees hier hoe je een klacht indient.
Toon informatie voor jouw opleiding
Nu zie je algemene informatie op deze site. Kies je opleiding om ook informatie te zien die specifiek voor jouw opleiding geldt, zoals deadlines, regelingen en contactgegevens.
Welke opleiding volg je?

Elke vorm van onbehoorlijke en/of ongewenste gedragingen en onheuse bejegening is onaanvaardbaar. Toch kun je er tijdens je studie mee te maken krijgen. Als dit gebeurt, kun je een formele klacht indienen. 

Ongewenst gedrag door een medestudent

Heb je een conflict of probleem met een medestudent of word je door een medestudent respectloos behandeld? Dan kan een vertrouwenspersoon je adviseren. Tegen medestudenten kan je geen klacht indienen.

Ongewenst gedrag door een medewerker

Heb je te maken met ongewenst gedrag of onheuse bejegening door een medewerker? Dan kun je een formele klacht indienen. 

Hoe dien ik een klacht in?

Beschrijf je klacht en mail deze naar de Klachtencommissie: klachtencommissie-uva@uva.nlExterne link

Een vertrouwenspersoon kan je eventueel helpen met het opschrijven van je klacht. Ga naar uva.nl voor meer informatie over de KlachtencommissieExterne link.

De procedure

De procedure is in detail beschreven in de klachtenregeling van de UvAExterne link en de toelichting daarop. 

Contact

Klachtencommissie

De klachtencommissieExterne link is een onafhankelijke commissie verantwoordelijk voor de behandeling van en advisering over klachten. 

Contactgegevens