Welke opleiding volg je?
Informatie voor
[ ingeschreven studenten ]
Welke opleiding volg je?

Een klacht indienen over ongewenst gedrag

Laatst gewijzigd op 09-02-2024 14:09
Heb je te maken met ongewenst gedrag zoals pesten, (seksuele) intimidatie, agressie of discriminatie, of word je onheus bejegend? Lees hier hoe je een klacht indient.
Toon informatie voor jouw opleiding
Nu zie je algemene informatie op deze site. Kies je opleiding om ook informatie te zien die specifiek voor jouw opleiding geldt, zoals deadlines, regelingen en contactgegevens.
Welke opleiding volg je?

Elke vorm van ongewenst gedrag is onaanvaardbaar. Toch kun je er tijdens je studie mee te maken krijgen. Als dit gebeurt, kun je een formele klacht indienen.

Ongewenst gedrag door een medestudent

Heb je een conflict of probleem met een medestudent of word je door een medestudent respectloos behandeld? Dan kan een vertrouwenspersoon je adviseren. Tegen medestudenten kun je geen klacht indienen.

Ongewenst gedrag door een medewerker

Heb je te maken met ongewenst gedrag of onheuse bejegening door een medewerker? Bij een vertrouwenspersoon kan je vertrouwelijk je verhaal doen en advies krijgen. Als je een klacht wilt indienen kan een vertrouwenspersoon je helpen bij het opstellen van die klacht. Je hoeft niet langs een vertrouwenspersoon voordat je een klacht indient. Dit mag je ook zelf doen of met hulp van iemand anders.

Hoe dien ik een klacht in?

Beschrijf je klacht en mail deze naar de Klachtencommissie: klachtencommissie-uva@uva.nlExterne link. Je vindt een uitgebreide beschrijving van de procedure in de klachtenregeling van de UvAExterne link.