Welke opleiding volg je?
Informatie voor
[ ingeschreven studenten ]
Welke opleiding volg je?

Vertrouwenspersonen

Laatst gewijzigd op 19-06-2024 14:48
Vertrouwenspersonen zijn er voor je wanneer je met ongewenst gedrag te maken hebt. Zij luisteren, adviseren en kunnen je doorverwijzen naar professionele hulpverleners.
Toon informatie voor jouw opleiding
Nu zie je algemene informatie op deze site. Kies je opleiding om ook informatie te zien die specifiek voor jouw opleiding geldt, zoals deadlines, regelingen en contactgegevens.
Welke opleiding volg je?

Afhankelijk van jouw situatie kan het goed zijn als je een ongewenste situatie eerst bespreekt met je studieadviseur, docent of opleidingscoördinator. Als je eerst een gegarandeerd vertrouwelijk gesprek wilt voeren, kun je contact opnemen met een vertrouwenspersoon. Bekijk ook de pagina wat je kunt doen bij ongewenst gedrag

Wat doet een vertrouwenspersoon?

Je kunt naar een vertrouwenspersoon stappen als je te maken hebt met ongewenst gedrag door docenten, studenten of anderen met wie je te maken hebt in verband met je studie aan de UvA. Het gedrag hoeft zich niet per se op een UvA-locatie voor te doen.

  • Een vertrouwenspersoon helpt je bij het zoeken naar een manier om het gedrag te stoppen of te voorkomen dat de situatie verergert. 
  • Alles wat je met de vertrouwenspersoon bespreekt is vertrouwelijk.
  • De vertrouwenspersoon onderneemt alleen actie als jij daarmee instemt.
  • Indien nodig verwijst de vertrouwenspersoon je door naar professionele hulpverleners. 
  • Ook kan de vertrouwenspersoon je helpen bij het indienen van een klacht

Twijfel je of je een vertrouwenspersoon wilt raadplegen?

Als je te maken hebt met ongewenst gedrag, kan dat zorgen voor stress en psychische of lichamelijke klachten. Het is belangrijk dat je hier niet mee blijft rondlopen. Ook als je twijfelt, is de vertrouwenspersoon er voor jou. Dus bij twijfel: neem contact op!

Wat gebeurt er als je een melding doet?

Kies zelf je vertrouwenspersoon 

Je kunt zelf kiezen met welke van onderstaande vertrouwenspersonen je contact opneemt. Deze persoon hoeft niet bij jouw faculteit te werken. 

Arjen Berkvens - coördinerend vertrouwenspersoon

Afbeelding van Arjen Berkvens
Arjen Berkvens

Arjen Berkvens is onafhankelijk coördinerend vertrouwenspersoon aan de UVA. In deze functie levert Arjen een bijdrage aan de verdere uitbouw en professionalisering van het werk van vertrouwenspersonen. Hij organiseert intervisiebijeenkomsten, onderhoudt contacten met relevante personen en instituties binnen en buiten de UvA, doet aan voorlichting, geeft workshops sociale veiligheid en signaleert vermeende misstanden. Arjen is ook te benaderen als gewoon vertrouwenspersoon voor medewerkers en studenten.

'Ik ben zeer gemotiveerd om dit werk te doen. Het is van groot belang dat in een organisatie als een universiteit een veilige werksfeer heerst. Ongewenste omgangsvormen leiden tot grote schade bij medewerkers, studenten en aan de organisatie als geheel. Als iemand iets onprettigs meemaakt, moet dat in vertrouwen kunnen worden gemeld. Mijn rol is om mensen te helpen om tot een goede oplossing te komen en ik kan ook doorverwijzen naar andere hulpverleners.'

Arjen is bereikbaar op a.berkvens@uva.nlExterne link.

Joyce Helsloot

Portret Joyce Helsloot
Joyce Helsloot

Joyce Helsloot studeerde af in de mastertrack Training & Development bij Psychologie aan de UvA. Sinds 2020 werkt ze als studieadviseur voor de opleiding Communicatiewetenschap. Daarnaast is ze ademcoach en therapeut in opleiding.

‘Als vertrouwenspersoon ben ik er allereerst om je een luisterend oor te bieden. Ik draag er graag aan bij dat je je gehoord en gezien voelt, wat het ook is. Je kunt bij me terecht voor situaties die voorgevallen zijn, waardoor jij je niet meer prettig of veilig voelt op de UvA, zoals pesten, (seksuele) intimidatie, discriminatie of andere ongewenste omgangsvormen. De gesprekken die we hebben zullen vertrouwelijk zijn. Jij bent degene die beslist of je nog verdere actie wilt ondernemen of niet, beide is goed. Ik ben ervoor om dit keuzeproces stapje voor stapje te begeleiden en informatie te geven over de mogelijke stappen. Jij maakt de keuze die voor jou kloppend is en alles op je eigen tijd. Ik blijf betrokken, als je ervoor kiest om verdere stappen te ondernemen.’

Ik draag graag bij aan een situatie waarin je je weer veilig voelt op je werk of tijdens het studeren.’

Joyce is bereikbaar op j.helsloot@uva.nlExterne link.

Els Veldhuizen

Els Veldhuizen
Els Veldhuizen

Els Veldhuizen is docent en coach van junior docenten bij de afdeling Geografie, Planologie en Internationale Ontwikkelingsstudies. Ze heeft hier zelf ook gestudeerd.

‘Als student of werknemer breng je een groot deel van je tijd door op de UvA en neem je ook een stukje UvA mee naar huis. De UvA moet dan ook een plek zijn waar je je prettig en veilig voelt zodat je het beste uit je zelf kunt halen en goede ervaringen kunt opdoen. Het moet bovendien een plek zijn die ruimte geeft voor ontspanning in je vrije tijd. Is de UvA niet meer die plek omdat je te maken hebt (gehad) met ongewenst gedrag, blijf daar dan niet alleen mee rondlopen. Dit gevoel gaat lang niet altijd vanzelf weer weg. Weet dat je bij mij je zorgen of problemen in vertrouwen kunt delen. Ik luister graag naar je en dat kan al opluchten. Ook kan ik je informeren over stappen die je zou kunnen ondernemen als je daar behoefte aan zou hebben. Niks hoeft; jij bepaalt. Als vertrouwenspersoon sta ik naast je en sta jij er in ieder geval niet langer alleen voor.’

Els is bereikbaar op e.m.veldhuizen@uva.nlExterne link

Eloe Kingma

Afbeelding van Eloe Kingma
Eloe Kingma

Dr. E (Eloe) Kingma is sinds 1994 als managing director verbonden aan de Amsterdam School for Cultural Analysis van de Faculteit der Geesteswetenschappen. 

‘Binnen de onderzoekschool ASCA fungeer ik al jarenlang als aanspreekpunt voor promovendi. Daardoor ben ik bekend met de delicate situatie die voortvloeit uit de machtsongelijkheid en afhankelijkheid waarmee veel medewerkers en studenten aan de universiteit te maken hebben. Ik deel graag mee over hoe om te gaan met eventuele conflicten en hopelijk kan ik bijdragen aan het in balans brengen van de verhoudingen. Daarnaast informeren wij als vertrouwenspersonen het bestuur en de medezeggenschapsorganen over wat er mis gaat op de werkvloer. Ik zou dan ook iedereen die te maken krijgt met ongewenste omgangsvormen willen aanmoedigen daar melding van te doen. Het is van belang dat die dingen boven tafel komen zodat het bestuur door adequaat en transparant te reageren het vertrouwen kan herstellen en versterken.’

Eloe is bereikbaar op E.Kingma@uva.nlExterne link of +31 (0)20 525 3874.

Mirjam Koelewijn

Portret Mirjam Koelewijn
Mirjam Koelewijn

Mirjam Koelewijn is werkzaam als ambtelijk secretaris bij Pedagogische en Onderwijswetenschappen (Faculteit der Maatschappij- en Gedragswetenschappen). 

‘Ik wil graag bijdragen aan een goede, gezonde en veilige leer- en werkomgeving en een fijne sfeer op de UvA. Ik bied graag een luisterend oor en begeleiding aan studenten die last hebben van ongewenst en grensoverschrijdend gedrag in werksituaties of tijdens de studie. Veiligheid, zorgvuldigheid en helderheid vind ik heel belangrijk. Dit staat dan ook centraal in mijn werk als vertrouwenspersoon.'

'Dankzij een aantal cursussen Geweldloze Communicatie / Verbindende Communicatie (ook wel: Nonviolent Communication) ben ik geoefend in het horen wat er bij de ander leeft. Ik kan mij snel een beeld vormen van situaties en de verschillende gevoelens en behoeften die daarin een rol spelen. Steeds weer merk ik dat dit waardevol is in mijn werk als vertrouwenspersoon. Als je ongewenst gedrag ervaart, op welke manier dan ook, schroom dan niet om contact met mij op te nemen. Ik ben het beste bereikbaar per mail. Als je mij een berichtje stuurt, dan neem ik zo snel mogelijk contact met je op.’

Mirjam is bereikbaar op M.G.Koelewijn@uva.nlExterne link of +31 (0)20 525 4707.

Myrthe van Amstel

Afbeelding van Myrthe van Amstel
Myrthe van Amstel

Myrthe van Amstel, zelf UvA-alumna, werkt vanaf 2017 bij de UvA en is momenteel beleidsmedewerker onderwijs op de Faculteit der Rechtsgeleerdheid. In het verleden is zij onder meer werkzaam geweest als HR-adviseur, opleidingscoördinator en docent/onderwijsontwikkelaar. 

Als vertrouwenspersoon wil zij collega’s en studenten een laagdrempelige mogelijkheid bieden om ongewenst gedrag te kunnen aankaarten. Iedereen die die geconfronteerd wordt met ongewenst gedrag kan bij haar terecht. Hoewel het als een grote stap kan voelen om naar een vertrouwenspersoon toe te gaan, wil Myrthe vooral benadrukken dat dit het niet is. Ze nodigt ook expliciet medewerkers en studenten van andere faculteiten uit om haar te benaderen. Het blijkt namelijk dat een enigszins externe blik soms wel prettig is.

Hoe verschillend de twee functies van Myrthe ook mogen zijn, ze hebben een belangrijk ding met elkaar gemeen: het verbeteren van de omstandigheden voor alle studenten en medewerkers: ‘Elke dag zet ik me er voor in om studeren en werken aan de UvA nog een stukje fijner te maken.’

Myrthe is bereikbaar op M.vanAmstel@uva.nlExterne link of +31 (0)20 525 6017.

Erik van Arkel

afbeelding Erik van Arkel
Erik van Arkel

Erik van Arkel is coördinator bedrijfsvoering bij de afdeling Publiekrecht van de Faculteit der Rechtsgeleerdheid en heeft een eigen bedrijf dat zich richt op het vergroten van de veerkracht van mensen en organisaties. 

‘Ik vind het belangrijk dat studenten in een veilige omgeving kunnen leren, en dat zij makkelijk bij hun docent terechtkunnen als er wat speelt. Maar ik weet ook dat er situaties zijn waar dat moeilijk is, niet kan, of iemand dat niet wilt. En dan is het belangrijk dat er iemand anders is die je in vertrouwen kunt nemen. Ik geef invulling aan mijn rol als vertrouwenspersoon door in de eerste plaats beschikbaar te zijn, het gesprek aan te gaan, en te luisteren zonder vooroordelen. Daarna probeer ik iemand verder te helpen op haar of zijn pad. Vaak merk ik dat mensen, voordat ze naar mij komen, al hebben geprobeerd om helemaal zelf hun probleem op te lossen. Wat mij betreft is dat niet nodig. Bij mij kun je dat waar je mee zit gewoon ter tafel brengen, ook als je het nog niet helemaal hebt uitgedacht.’

Erik is bereikbaar op e.vanarkel@uva.nlExterne link of +31 (0)20 525 3451.

Gerrie Veenstra

Afbeelding Gerrie Veenstra
Gerrie Veenstra

Gerrie Veenstra is huisarts en verbonden aan de ACTA (Faculteit der Tandheelkunde) als docent orale geneeskunde. 

‘Als huisarts was ik een vertrouwenspersoon voor vele patiënten. Ik heb veel persoonlijke verhalen gehoord, die niet altijd een veilige omgeving weergaven van het leven van een aantal mensen. Het luisteren en er zijn voor iemand, samen een oplossing zoeken is een belangrijk deel van mijn werk, eerst als huisarts en nu als vertrouwenspersoon. Laagdrempelig en vertrouwd. Ik hoop te kunnen bijdragen aan een veilige omgeving op de ACTA, zodat de werksfeer voor iedereen plezierig is.’

Gerrie is bereikbaar op gerrie.veenstra@acta.nlExterne link of +31 (0)6 26 29 69 46 (wo, do).

Rixt Polder

Afbeelding Rixt Polder
Rixt Polder

Rixt Polder werkt als projectleider alumnirelaties bij Bureau Alumnirelaties en Universiteitsfonds en is de vertrouwenspersoon voor medewerkers en studenten. 

‘Binnen de universiteit is het belangrijk dat studenten een aanspreekpunt hebben waarmee ze hun zorgen kunnen bespreken, zonder dat ze bang hoeven te zijn dat er een oordeel over wordt geveld of dat er consequenties aan vast zitten. Ik probeer om een afspraak altijd binnen twee dagen te plannen, om zo toegankelijk mogelijk te zijn. Ik kan goed luisteren en denk graag mee over lastige situaties die zich kunnen voordoen tijdens je studie.’

Rixt is bereikbaar op A.Polder@uva.nlExterne link, of +31 (0)6 18 99 49 30.

Belle Jansen

Afbeelding Belle Jansen
Belle Jansen

Belle Jansen werkt als projectcoördinator bij het Zichtbare Leerlijnen Programma en is daarnaast ook yogadocente en freelance tekstschrijver. 

'Geen idee wat je moet doen in (of door) een situatie waarin je ongewenst gedrag, zoals discriminatie, agressie of geweld, pesten of seksuele intimidatie, ervaart? Stuur me een bericht als je in een vertrouwelijk gesprek je verhaal bij mij kwijt wilt. Samen kunnen we praten over wat jou dwars zit en kijken wat je nodig hebt. Alles wat jij ervaart als ongewenst gedrag is het bespreken waard. Ook als je twijfelt over de grenzen op het gebied van ongewenst gedrag. Het kan gaan om een situatie waar je getuige van was of iets wat je zelf hebt meegemaakt. Als vertrouwenspersoon geef ik je de ruimte om je verhaal in vertrouwen en eventueel ook anoniem te vertellen en kan ik, als jij dat wilt, met je meedenken en je begeleiden op weg naar een oplossing.'

Belle is bereikbaar op B.k.jansen@uva.nlExterne link.  

Sanne Lagziel-de Munck

Vertrouwenspersonen Sanne Lagziel-de Munck
Sanne Lagziel-de Munck

Sanne is tijdelijk niet beschikbaar als vertrouwenspersoon.

Sanne Lagziel-de Munck studeerde Culturele Antropologie en Ontwikkelingssociologie aan de UvA en African Studies aan de Universiteit van Kopenhagen. Sinds 2018 werkt ze bij de Faculteit van Economie en Bedrijfskunde. Eerst bij de onderwijsbalie en nu als studieadviseur.

'Ik ben graag een luisterend oor voor de mensen om mij heen en ben er ook om naar jouw verhaal te luisteren. Soms kan het al zo fijn zijn om even je hart te kunnen luchten! Daarna kunnen we eventueel kijken naar welke mogelijkheden je hebt om ongewenst gedrag aan te kaarten en welke daarvan het beste bij jou past. Alles in jouw tempo.

De universiteit moet een fijne en veilige plek zijn waar iedereen met plezier werkt en studeert. Op het moment dat iemand over je grenzen heen gaat, vind ik het belangrijk dat ik als vertrouwenspersoon jouw een laagdrempelige mogelijkheid geef om hierover te praten. Dus neem vooral contact op dan kijken we samen verder.'

Sanne is bereikbaar op r.w.demunck@uva.nlExterne link en op +31 (0)20 525 4403.

Asli Özgen

Portret Asli Özgen
Asli Özgen

'Een vertrouwenspersoon luistert allereerst in alle vertrouwelijkheid naar je en denkt mee over wat er gedaan kan worden. De definitie van ongewenst gedrag is vrij breed, het kan agressie, intimidatie, discriminatie, seksuele intimidatie en verkrachting behelzen. Wat centraal staat in de definitie van ongewenst gedrag is dat het, ongeacht de bedoelingen erachter, als grensoverschrijdend wordt ervaren. In dergelijke gevallen kunnen studenten terecht bij een vertrouwenspersoon om over hun ervaringen te praten.

Als jonge vrouwelijke academicus uit de zogeheten ‘Global South’ ben ik me bewust van de blijvende noodzaak van een gezonde, veilige en verrijkende studie- en werkomgeving. Mijn belangrijkste motivatie is om hier een actieve rol in te spelen, op een zorgzame, mondige manier. Ik zie vooral hoe met name internationale studenten voor extra uitdagingen kunnen komen te staan wanneer zij te maken krijgen met ongewenst gedrag. Zij beschikken meestal niet over dezelfde sociale ondersteuningsnetwerken van vrienden en familie als hun Nederlandse medestudenten; en het niet spreken van de lokale taal kan de processen om hulp te zoeken buiten de universiteit bemoeilijken. Het is mijn doel om studenten zo goed mogelijk te ondersteunen. 

Mocht jij ongewenst gedrag hebben ervaren dan kun mij bereiken via a.ozgen-havekotte@uva.nlExterne link. Ik spreek Engels, Nederlands en Turks.

Marjan van Schijndel

Portret Marjan van Schijndel
Marjan van Schijndel

Ik ben Marjan van Schijndel. Als tandartsdocent werk ik al jaren in diverse onderwijsfuncties op ACTA. Ook als tandarts algemeen practicus heb ik vele jaren in de praktijk gewerkt. In beide werkplekken heb ik inmiddels veel mensenkennis opgedaan en respecteer ik het welbevinden van iedereen. Sinds 1 maart 2023 ben ik vertrouwenspersoon op ACTA.

Een veilige leer- en werkomgeving is voor iedereen de basis om met een goed gevoel te functioneren. Helaas is dit niet altijd het geval. In sommige gevallen kunnen mensen het elkaar moeilijk maken. Graag lever ik mijn bijdrage als vertrouwenspersoon om mensen, laagdrempelig en in vertrouwen, een luisterend oor te bieden en te ondersteunen: samen op zoek naar een oplossing.

Marjan is bereikbaar op m.v.schijndel@acta.nlExterne link of +31 (0)6 81 38 79 53 (wo ocht, do en vr).

Cock Dieleman

Cock Dieleman
Cock Dieleman

Ik werk als universitair docent bij de opleiding theaterwetenschap (Faculteit Geesteswetenschappen) en loop al heel wat jaren mee aan de UvA. Naast het geven van onderwijs en het doen van onderzoek probeer ik in mijn werk studenten en collega’s altijd zo goed mogelijk te ondersteunen. De universiteit is een prachtige plek om te werken en te studeren, maar machtsongelijkheid kan soms ook leiden tot ongewenste omgangsvormen, zoals pesten, uitsluiting, intimidatie, agressie, en discriminatie. Dat kan zijn tussen medewerkers, maar ook tussen docenten en studenten, of tussen studenten onderling. Het is belangrijk om dit soort zaken te melden. Iedereen heeft recht op een veilige werkplek en een veilige leeromgeving.

Als je als student of medewerker ongewenste omgangsvormen ervaart, blijf daar dan niet mee rondlopen. Als vertrouwenspersoon ben ik er om een luisterend oor te bieden en met je mee te denken. Er is verder geen enkele verplichting. De informatie die je met een vertrouwenspersoon deelt, is vertrouwelijk. 

Je kunt met mij een afspraak maken via c.dieleman@uva.nlExterne link

Juliette Parlevliet

Juliette Parlevliet
Juliette L. Parlevliet

Juliette is klinisch geriater bij Amsterdam UMC, locatie AMC en coördinator OVV-3 bachelor Geneeskunde. Zij  werkt ook al jaren in het onderwijs voor de Faculteit der Geneeskunde (UvA). Ze heeft hier zelf ook gestudeerd.

“Als vertrouwenspersoon voor de geneeskundestudenten (Ba en Ma) hoop ik te bereiken, dat we met elkaar een nog prettigere omgeving kunnen creëren om te studeren. Dat we elkaar kunnen aanspreken op wat minder goed is gegaan. En dat we bij de ander checken hoe dingen overkomen. Alleen het voorval bespreken kan al heel waardevol zijn. Neem dus gerust contact met mij op.”

Juliette is alleen beschikbaar voor geneeskundestudenten en is bereikbaar op j.l.parlevliet@amsterdamumc.nlExterne link, +31 (0)6 50 05 12 29.