Welke opleiding volg je?
Informatie voor
[ ingeschreven studenten ]
Welke opleiding volg je?

Studentenraad

Laatst gewijzigd op 01-12-2023 12:49
Studentenraden denken en praten mee over belangrijke thema’s als onderwijskwaliteit, digitalisering, studentenwelzijn en mentale gezondheid, studentenhuisvesting, sociale veiligheid, diversiteit en inclusie en duurzaamheid. Jaarlijks worden in mei de studentenraadsverkiezingen gehouden op de UvA. Als UvA-student bepaal je met jouw stem wie er in de studentenraden komen en jouw belangen behartigen.
Toon informatie voor jouw opleiding
Nu zie je algemene informatie op deze site. Kies je opleiding om ook informatie te zien die specifiek voor jouw opleiding geldt, zoals deadlines, regelingen en contactgegevens.
Welke opleiding volg je?

Medezeggenschap voor UvA-studenten

Studentenraden behartigen de belangen van UvA-studenten in het bestuur van de UvA. Voor de hele UvA is er de Centrale Studentenraad (CSR). Daarnaast heeft elke faculteit een Facultaire Studentenraad (FSR). Als UvA-student heb je dus twee stemmen.

We gebruiken cookies

Accepteer alle cookies om deze video te kunnen zien
  • Studentenraadsverkiezingen 2023De Studentenraadsverkiezingen 2023 zijn achter de rug en de uitslag is bekend. Maar liefst 16,2% van de kiesgerechtigde UvA-studenten bracht een stem uit. De hoogste opkomst sinds 2014!
  • Centrale StudentenraadDe Centrale Studentenraad (CSR) houdt zich bezig met UvA-brede zaken, zoals studentenhuisvesting, het Bindend Studieadvies (BSA), studentenwelzijn en mentale gezondheid, en vakevaluaties.
  • Facultaire StudentenraadDe Facultaire Studentenraad (FSR) overlegt namens de studenten van de faculteit met de decaan over het faculteitsbeleid.
  • Werken in een studentenraadDenk je erover na jezelf verkiesbaar te stellen als raadslid? Op deze pagina lees je welke functies je kunt vervullen in een studentenraad, hoeveel tijd het kost en wat het je oplevert.
  • Je kandidaat stellen voor de studentenraadWil je UvA-studenten vertegenwoordigen in de Centrale Studentenraad (CSR) of in jouw Facultaire Studentenraad (FSR)? Dan moet je jezelf officieel kandidaat stellen.