Welke opleiding volg je?
Informatie voor
[ ingeschreven studenten ]
Welke opleiding volg je?

Werken in een studentenraad

Laatst gewijzigd op 13-02-2024 13:04
Denk je erover na jezelf verkiesbaar te stellen als raadslid? Op deze pagina lees je welke functies je kunt vervullen in een studentenraad, hoeveel tijd het kost en wat het je oplevert.
Toon informatie voor jouw opleiding
Nu zie je algemene informatie op deze site. Kies je opleiding om ook informatie te zien die specifiek voor jouw opleiding geldt, zoals deadlines, regelingen en contactgegevens.
Welke opleiding volg je?

Raadslid voor de Centrale Studentenraad

Binnen de Centrale Studentenraad (CSR) vormen de voorzitter, de vicevoorzitter en drie commissievoorzitters het Dagelijks Bestuur (DB). Zij werken fulltime, zo'n 40 uur per week. De overige twee direct verkozen raadsleden zijn ongeveer 20 uur per week bezig met de CSR. De zeven afgevaardigden uit de facultaire studentenraden werken zo'n 20 uur per week voor de CSR en ongeveer 15 uur voor de FSR waar zij in zitten.

Raadslid voor de Facultaire Studentenraad

Facultaire studentenraden bestaan uit maximaal 12 leden. Zij worden direct gekozen uit de kandidaten van de verschillende partijen die meedoen binnen de faculteit. Een Facultaire Studentenraad (FSR) is opgedeeld in commissies of taakgroepen die zich bezighouden met specifieke dossiers, zoals Onderwijskwaliteit, Huisvesting & Financiën en ICT & Studiefaciliteiten.

Waarom?

Als raadslid:

  • Krijg je veel kennis van de onderwerpen waarover je advies of instemming moet geven
  • Leer je de UvA beter kennen
  • Ontvang je een bestuursbeurs voor je raadswerk
  • Bouw je een netwerk op binnen de UvA
  • Tot slot kan raadswerk een plezierige onderbreking zijn van je studie.

In de volgende video's vertellen huidige studentenraadsleden waarom zij voor de studentenraad kozen en hoe ze hun raadswerk ervaren.

We gebruiken cookies

Accepteer alle cookies om deze video te kunnen zien

We gebruiken cookies

Accepteer alle cookies om deze video te kunnen zien

We gebruiken cookies

Accepteer alle cookies om deze video te kunnen zien

We gebruiken cookies

Accepteer alle cookies om deze video te kunnen zien

We gebruiken cookies

Accepteer alle cookies om deze video te kunnen zien

We gebruiken cookies

Accepteer alle cookies om deze video te kunnen zien

We gebruiken cookies

Accepteer alle cookies om deze video te kunnen zien