Welke opleiding volg je?
Informatie voor
[ ingeschreven studenten ]
Welke opleiding volg je?

Centrale Studentenraad

Laatst gewijzigd op 27-05-2024 16:16
De Centrale Studentenraad (CSR) houdt zich bezig met UvA-brede zaken, zoals studentenhuisvesting, het Bindend Studieadvies (BSA), studentenwelzijn en mentale gezondheid, en vakevaluaties. Ga naar de website van de CSR
Toon informatie voor jouw opleiding
Nu zie je algemene informatie op deze site. Kies je opleiding om ook informatie te zien die specifiek voor jouw opleiding geldt, zoals deadlines, regelingen en contactgegevens.
Welke opleiding volg je?

De CSR praat met het College van Bestuur (CvB) en heeft wettelijk geregeld Instemmings- en Adviesrecht op tal van zaken.

Adviesrecht wil zeggen dat de CSR bij bepaalde beslissingen geraadpleegd moet worden. De CSR reageert met een advies. Dit advies is niet bindend, maar moet wel in overweging genomen worden bij de besluitvorming. Instemmingsrecht betekent dat de CSR toestemming moet geven voordat het beleid rechtsgeldig en dus bindend is.

De CSR bestaat uit 14 leden. Zeven daarvan worden direct verkozen, de andere zeven worden afgevaardigd uit de facultaire studentenraden. Hierdoor kunnen de CSR en de facultaire studentenraden goed contact met elkaar onderhouden, en problemen snel herkennen en aanpakken.

Lees meer op de site van de Centrale Studentenraad (CSR)Externe link.

Contact

Centrale Studentenraad

Heb je vragen voor de CSR? Wil je weten wanneer er wordt vergaderd of waar we ons mee bezig houden? Stuur een mail of loop even binnen! CSR websiteExterne link

Contactgegevens