Welke opleiding volg je?
Informatie voor
[ ingeschreven studenten ]
Welke opleiding volg je?

Je kandidaat stellen voor de studentenraad

Laatst gewijzigd op 17-06-2024 11:26
Wil je UvA-studenten vertegenwoordigen in de Centrale Studentenraad (CSR) of in jouw Facultaire Studentenraad (FSR)? Dan moet je jezelf officieel kandidaat stellen.
Toon informatie voor jouw opleiding
Nu zie je algemene informatie op deze site. Kies je opleiding om ook informatie te zien die specifiek voor jouw opleiding geldt, zoals deadlines, regelingen en contactgegevens.
Welke opleiding volg je?

Je kunt je verkiesbaar stellen namens een bestaande partij of zelf een nieuwe partij oprichten. De kandidaatstelling vindt plaats van maandag 15 april t/m dinsdag 23 april. Onderaan deze pagina vind je de documenten die je nodig hebt voor de kandidaatstelling.

Jezelf kandidaat stellen namens een bestaande partij

Op centraal en op facultair niveau zijn verschillende partijen actief die diverse standpunten innemen over de thema's waar studentenraden zich mee bezighouden. Als je het eens bent met de standpunten van een bestaande partij, kun je je bij die partij aansluiten. Zij bepalen vervolgens wie er op hun kandidatenlijsten komen en in welke volgorde. Het partijhoofd is er verantwoordelijk voor dat de kandidaten op tijd bij het Centraal Stembureau (CSB) wordt ingeleverd. Hierover lees je onderaan deze pagina meer.

Zelf een nieuwe partij oprichten

Als je jezelf niet of onvoldoende kunt verenigen met de standpunten van een bestaande partij, dan kun je zelf een nieuwe partij oprichten. In dat geval lever je ook zelf een kandidatenlijst in bij het CSB met daarop ten minste de volgende gegevens:

  • de naam van je partij (maximaal 35 letters)
  • de faculteit waaraan je meedoet (kan ook op centraal niveau)
  • de namen van de kandidaten van je nieuwe partij (zij moeten ingeschreven staan bij de faculteit waar je partij mee wil doen), hun geboortedata, mailadressen, studentennummers en handtekeningen. Een partij bestaat uit minimaal een kandidaat.
  • Daarnaast moet de lijst, bij wijze van steunverklaring, worden ondertekend door minimaal vijf mensen die studeren aan de faculteit (of universiteit). Zij mogen zelf geen kandidaat zijn.

Taalvaardigheid Nederlands/Engels

Houd er als kandidaat rekening mee dat de voorkeur bij de UvA uitgaat naar een parallel taalbeleid waarbij er van je wordt verwacht dat je óf actief Engels en (passief) Nederlands op B1-niveau, óf actief Nederlands en (passief) Engels op B1-niveau beheerst. Als je taalkennis van het Nederlands of Engels onvoldoende is, je jezelf toch verkiesbaar stelt en wordt gekozen, dan kun je (bij voorkeur voorafgaand aan je zittingstermijn) een taaltraining volgen die medezeggenschapsraadsleden wordt aangeboden.

Centraal Stembureau

Het Centraal Stembureau (CSB) zorgt ervoor dat de studentenraadsverkiezingen eerlijk verlopen. Dit onafhankelijke orgaan binnen de UvA stelt het kiesregister vast, zorgt ervoor dat alle stemgerechtigden in het kiesregister staan, beslist over de rechtsgeldigheid van de ingediende kandidatenlijsten, ziet toe op een ordelijk verloop van de verkiezingen en stelt de verkiezingsuitslagen vast. Daarnaast oordeelt het over bezwaarschriften die worden ingediend tegen besluitvorming. Het CSB bestaat uit een voorzitter, vier leden (onder wie een student-lid), ten hoogste drie plaatsvervangende leden, en wordt ondersteund door een secretaris. Het bevindt zich in kamer 1.21 van het Maagdenhuis aan het Spui in Amsterdam.