Informatie

Help je ons de site te verbeteren door een paar vragen te beantwoorden? Dit duurt maar 5 minuten. Start de enquêteExterne link.

Informatie voor
[ ingeschreven studenten ]
Welke opleiding volg je?

Facultaire Studentenraad

Laatst gewijzigd op 21-07-2022
De Facultaire Studentenraad (FSR) overlegt namens de studenten van de faculteit met de decaan over het faculteitsbeleid.
Toon informatie voor jouw opleiding
Nu zie je algemene informatie op deze site. Kies je opleiding om ook informatie te zien die specifiek voor jouw opleiding geldt, zoals deadlines, regelingen en contactgegevens.
Welke opleiding volg je?

Samen bespreken ze faculteitsspecifieke zaken, zoals studiefaciliteiten, herkansingsmogelijkheden en de Onderwijs- en Examenregeling (OER), waarin delen van je rechten als student vastgelegd worden.

De FSR heeft, net als de Centrale Studentenraad (CSR), adviesrecht en instemmingsrecht. Het instemmingsrecht betekent dat de FSR toestemming moet geven voordat het beleid rechtsgeldig en dus bindend is. De FSR heeft instemmingsrecht over de OER, die elk jaar in mei herschreven worden.

Het adviesrecht betekent dat de FSR bij bepaalde beslissingen geraadpleegd moet worden. De FSR reageert met een advies. Dit advies is niet bindend, maar moet wel in overweging genomen worden bij de besluitvorming.

Meer weten over wie er in de FSR zitten, waar ze zich precies mee bezig houden en wanneer er wordt vergaderd? Bekijk hieronder de informatie van jouw Facultaire Studentenraad.