Welke opleiding volg je?
Informatie voor
[ ingeschreven studenten ]
Welke opleiding volg je?

Studentenraadsverkiezingen 2024

Laatst gewijzigd op 31-05-2024 09:27
De studentenraadsverkiezingen 2024 zijn weer achter de rug. In totaal hebben 7.135 UvA studenten gestemd. Veel dank voor je stem!
Toon informatie voor jouw opleiding
Nu zie je algemene informatie op deze site. Kies je opleiding om ook informatie te zien die specifiek voor jouw opleiding geldt, zoals deadlines, regelingen en contactgegevens.
Welke opleiding volg je?

Studentenraadsverkiezingen verlengd

De jaarlijkse studentenraadsverkiezingen werden gehouden van 13 t/m17 mei. Vanwege de tweedaagse sluiting van de UvA worden de verkiezingen verlengd. Heb je nog niet gestemd? Breng dan uiterlijk maandag 27 mei voor 12.00 uur je stem uit. Je kunt stemmen via stem.uva.nl of via de stemoproep die je hebt ontvangen in je mailbox

Door te stemmen bepaal jij welke partijen er plaatsnemen in de studentenraden en welke partijen jou vertegenwoordigen bij het bestuur van de UvA. Jouw stem heeft dus impact! 

Hoe kun je stemmen?

Je kunt stemmen via stem.uva.nl of via de officiële stemoproep die je op de eerste dag van de verkiezingen ontvangt. Je kunt stemmen van 13 mei 09.00uur tot en met 17 mei 23:59uur.

Op wie kun je stemmen?

Voor de hele UvA is er de Centrale Studentenraad (CSR). Daarnaast heeft elke faculteit een Facultaire Studentenraad (FSR). Je hebt stemrecht voor de CSR en de FSR van de faculteit(en) waar je studeert.

Impact van je stem

De studentenraden overleggen met het College van Bestuur en de decanen en hebben instemmings- en adviesrecht. Zij kunnen dus écht het verschil maken in belangrijk dossiers. Door te stemmen bepaal jij welke partijen er plaatsnemen in de studentenraden en welke partijen jou vertegenwoordigen bij het bestuur van de UvA.

Documenten