Welke opleiding volg je?

Stalking

Laatst gewijzigd op 27-01-2022
Heb je te maken met stalking? Doe dan aangifte bij de politie. Binnen de UvA kun je terecht bij vertrouwenspersoon en studieadviseur.
Toon informatie specifiek voor jouw opleiding
Nu zie je algemene informatie op deze site. Kies je opleiding om ook informatie te zien die specifiek voor jouw opleiding geldt, zoals deadlines, regelingen en contactgegevens.
Welke opleiding volg je?

Als je te maken hebt met stalking, doe dan aangifte bij de politieExterne link. Binnen de UvA kun je terecht bij een van de vertrouwenspersonen. Zij bieden steun en helpen bij het zoeken naar een manier om het ongewenste gedrag te stoppen of te voorkomen dat een situatie verergert. Indien nodig verwijzen zij door naar professionele hulpverleners. Ook kunnen zij je helpen bij het indienen van een klacht bij de Klachtencommissie

Ongewenst gedrag tijdens college of werkgroep

Krijg je tijdens een college of werkgroep te maken met ongewenst gedrag, dan is je docent het eerste aanspreekpunt. Je kunt ook terecht bij de vertrouwenspersoon of de studieadviseur. De studieadviseur kan je melding zo nodig doorgeven aan de onderwijsdirecteur. Ongewenst gedrag kan plaatsvinden in collegezalen, maar ook tijdens digitaal onderwijs in colleges en werkgroepen.