Informatie

student.uva.nl is vernieuwd. Lees meer...

Welke opleiding volg je?

Pesten

Laatst gewijzigd op 26-07-2022
Krijg je te maken met pestgedrag? Je kunt terecht bij een van de vertrouwenspersonen of studieadviseurs.
Toon informatie voor jouw opleiding
Nu zie je algemene informatie op deze site. Kies je opleiding om ook informatie te zien die specifiek voor jouw opleiding geldt, zoals deadlines, regelingen en contactgegevens.
Welke opleiding volg je?

Als je te maken hebt met pesten, dan kun je terecht bij een van de vertrouwenspersonen bij de UvA. Zij bieden steun en helpen bij het zoeken naar een manier om het ongewenste gedrag te stoppen of te voorkomen dat een situatie verergert. Indien nodig verwijzen zij door naar professionele hulpverleners. Ook kunnen zij je helpen bij het indienen van een klacht bij de Klachtencommissie. 

Ongewenst gedrag tijdens college of werkgroep

Krijg je te maken met ongewenst gedrag tijdens een college of werkgroep, dan is je docent het eerste aanspreekpunt. Je kunt ook terecht bij de vertrouwenspersoon of de studieadviseur. De studieadviseur kan je melding zo nodig doorgeven aan de onderwijsdirecteur. Ongewenst gedrag kan plaatsvinden in collegezalen, maar ook tijdens digitaal onderwijs in colleges en werkgroepen. 

Studievertraging door pestgerag

Als je studievertraging oploopt doordat je last hebt van pestgedrag, neem dan contact op met de studentendecaan.

Mentale problemen door pestgedrag 

Als je mentale problemen hebt door pestgedrag, neem dan contact op met de studentenpsycholoog.