Informatie

Help je ons de site te verbeteren door een paar vragen te beantwoorden? Dit duurt maar 5 minuten. Start de enquêteExterne link.

Informatie voor
[ ingeschreven studenten ]
Welke opleiding volg je?

Heb je te maken met ongewenst gedrag?

Laatst gewijzigd op 06-01-2023
Heb je te maken met ongewenst gedrag, zoals pesten, (seksuele) intimidatie, agressie, (seksueel) geweld of discriminatie? Onze vertrouwenspersonen zijn er voor je.
Toon informatie voor jouw opleiding
Nu zie je algemene informatie op deze site. Kies je opleiding om ook informatie te zien die specifiek voor jouw opleiding geldt, zoals deadlines, regelingen en contactgegevens.
Welke opleiding volg je?

Als je te maken hebt met ongewenst gedrag kan dat zorgen voor stress en psychische of lichamelijke klachten. Blijf hier niet te lang mee rondlopen. Je kunt altijd contact opnemen met je docent, studieadviseur of een vertrouwenspersoon. 

Ongewenst gedrag tijdens college of werkgroep

Krijg je tijdens een college of werkgroep te maken met ongewenst gedrag, dan is je docent het eerste aanspreekpunt. Ga je liever niet naar je docent? Je kunt ook terecht bij de studieadviseur, die jouw melding zo nodig kan doorgeven aan de onderwijsdirecteur. Of ga naar een vertrouwenspersoon, deze biedt een luisterend oor en helpt met het zoeken naar een oplossing als jij dat wilt. Ongewenst gedrag kan plaatsvinden in collegezalen, maar ook op het internet wanneer je colleges of werkgroepen volgt.

Ongewenst gedrag door medestudenten

Heb je te maken met ongewenst gedrag door medestudenten? Je kunt dit bespreken met je docent, opleidingscoördinator of studieadviseur. Je kunt ook naar een vertrouwenspersoon toegaan. Het ongewenste gedrag hoeft zich niet per se op een UvA-locatie voor te doen.

Wat doet een vertrouwenspersoon?

Een vertrouwenspersoon steunt je als je te maken hebt met studiegerelateerd ongewenst gedrag. Dat kan zijn door een luisterend oor te bieden, of door samen met jou een manier te zoeken om het gedrag te stoppen of te voorkomen dat de situatie verergert. De vertrouwenspersoon kan je doorverwijzen naar een professionele hulpverlener als dat nodig is. Of je helpen bij het indienen van een formele klacht bij de klachtencommissie. Alles wat je met de vertrouwenspersoon bespreekt is vertrouwelijk. De vertrouwenspersoon onderneemt alleen actie als jij daarmee instemt.

Studievertraging door ongewenst gedrag

Als je studievertraging oploopt doordat je last hebt ongewenst gedrag, neem dan contact op met de studentendecaan.

Mentale problemen door ongewenst gedrag

Als je mentale problemen hebt door ongewenst gedrag, neem dan contact op met de studentenpsycholoog.