Informatie

student.uva.nl is vernieuwd. Lees meer...

Welke opleiding volg je?

Discriminatie

Laatst gewijzigd op 26-07-2022
Krijg je te maken met discriminatie? Je kunt terecht bij een van de vertrouwenspersonen of studieadviseurs.
Toon informatie voor jouw opleiding
Nu zie je algemene informatie op deze site. Kies je opleiding om ook informatie te zien die specifiek voor jouw opleiding geldt, zoals deadlines, regelingen en contactgegevens.
Welke opleiding volg je?

Als je te maken hebt met discriminatie dan kun je terecht bij een van de vertrouwenspersonen. Zij bieden steun en helpen bij het zoeken naar een manier om het ongewenste gedrag te stoppen, of om te voorkomen dat een situatie verergert. Indien nodig verwijzen zij door naar professionele hulpverleners. Ook kunnen zij je helpen bij het indienen van een klacht bij de Klachtencommissie. 

Ongewenst gedrag tijdens college of werkgroep

Krijg je tijdens een college of werkgroep te maken met ongewenst gedrag, dan is je docent het eerste aanspreekpunt. Je kunt ook terecht bij de vertrouwenspersoon of de studieadviseur. De studieadviseur kan je melding zo nodig doorgeven aan de onderwijsdirecteur. Ongewenst gedrag kan plaatsvinden in collegezalen, maar ook tijdens digitaal onderwijs in colleges en werkgroepen.

Studievertraging door discriminatie

Als je studievertraging oploopt doordat je last hebt discriminatie, neem dan contact op met de studentendecaan.

Mentale problemen door discriminatie 

Als je mentale problemen hebt door discriminatie, neem dan contact op met de studentenpsycholoog.