Informatie

student.uva.nl is vernieuwd. Lees meer...

Welke opleiding volg je?

Agressie of geweld

Laatst gewijzigd op 29-07-2022
Krijg je te maken met agressie of geweld? Je kunt terecht bij een van de vertrouwenspersonen of studieadviseurs.
Toon informatie voor jouw opleiding
Nu zie je algemene informatie op deze site. Kies je opleiding om ook informatie te zien die specifiek voor jouw opleiding geldt, zoals deadlines, regelingen en contactgegevens.
Welke opleiding volg je?

Als je te maken hebt met agressie of geweld, dan kun je terecht bij een van de vertrouwenspersonen. Zij bieden steun en helpen bij het zoeken naar een manier om het ongewenste gedrag te stoppen, of om te voorkomen dat een situatie verergert. Indien nodig verwijzen zij door naar professionele hulpverleners. Ook kunnen zij je helpen bij het indienen van een klacht bij de Klachtencommissie. 

Ongewenst gedrag tijdens college of werkgroep

Krijg je tijdens een college of werkgroep te maken met ongewenst gedrag, dan is je docent het eerste aanspreekpunt. Je kunt ook terecht bij de vertrouwenspersoon of de studieadviseur. De studieadviseur kan je melding zo nodig doorgeven aan de onderwijsdirecteur. Ongewenst gedrag kan plaatsvinden in collegezalen, maar ook in cyberspace, tijdens digitaal onderwijs: colleges en werkgroepen.

Studievertraging door agressie of geweld

Als je studievertraging oploopt doordat je last hebt van agressie of geweld, neem dan contact op met de studentendecaan.

Mentale problemen door agressie of geweld 

Als je mentale problemen hebt door agressie of geweld, neem dan contact op met de studentenpsycholoog.