Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!

Rechten en plichten van de student

Er zijn verschillende regelingen en besluiten die voor jou als student belangrijk zijn. Bijvoorbeeld hoe lang docenten de tijd hebben om tentamens na te kijken of welk onderwijs verplicht is. Dit is geregeld in documenten als de Onderwijs en Examenregeling (OER) en de Regels en Richtlijnen van de Examencommissie (RRvE).

Deze en andere documenten volgen bijna allemaal uit de Wet op het hoger onderwijs (WHW) en zijn in juridische termen opgesteld. Dit betekent dat het voor jou als student misschien niet altijd duidelijk is waar je wat kunt vinden en soms is het ook niet gemakkelijk te lezen. Daarom vind je op deze pagina samenvatting van de belangrijkste regels voor de studenten van de bacheloropleidingen van de FNWI.

Elke student hoort op de hoogte te zijn van deze regels. Dit document is een samenvatting en bevat dus niet de complete regelgeving. Wil je meer weten, dan kan je je verdiepen in de brontekst. De verwijzing naar de relevante artikelen vind je er daarom bij, zie hieronder voor de gebruikte afkortingen.

Heb je nog vragen over de regels, of levert een regel voor jou veel problemen op? Op deze studentenwebsite kun je in de A-Z lijst per onderwerp meer informatie vinden, vaak ook heel praktisch van aard. Aarzel niet om je studieadviseur om hulp en advies te vragen wat betreft mogelijke uitzonderingen en het aanvragen hiervan.

Voor alle duidelijkheid: je kunt alleen rechten ontlenen aan de officiële regelingen en niet aan de samenvatting van de regelingen in dit document.

 • Overzicht van relevante documenten

  De hieronder genoemde documenten kun je terugvinden in de AZ-lijst van je opleiding. Zoek op trefwoord of scrol door de lijst.

  • WHW | Wet op het Hoger onderwijs en Wetenschappelijk onderzoek (WHW)
   Wet waarin de regels zijn vastgelegd in verband met het hoger onderwijs.
    
  • OER | Onderwijs- en Examenregeling
   Regeling waarin de hoofdzaken van het onderwijs en de examinering zijn vastgelegd.
    
  • RRvE | Regels en Richtlijnen van de Examencommissie
   Regels opgesteld door de examencommissie over de gang van zaken met betrekking tot tentamens, de beoordeling van tentamens en voor examens (het afstuderen).
    
  • FPR | Fraude en Plagiaat Reglement
   Regeling waarin is vastgelegd wat de UvA onder fraude en plagiaat verstaat en aan welke regels en gebruiken je je moet houden als je tentamen doet of een werkstuk, paper of essay schrijft.
    
  • RBSA | BSA regeling
   Regeling waarin de procedure rond het bindend studieadvies is uitgewerkt.
    
  • SG | Studiegids
   Informatie over de opleiding en de vakken. Ook de minoren van de UvA zijn hierin terug te vinden.
    
  • SW | Studiewijzer
   Een handleiding voor studenten, waarin informatie wordt gegeven over de opzet en beoordeling van het vak. In het geval studiewijzer en studiegids met elkaar in tegenspraak zijn, geldt de voor de student meest gunstige regel.
    
  • GVT | Gedragscode vreemde talen
   Hierin is vastgelegd aan welke voorwaarden moet worden voldaan om het onderwijs in een andere taal dan het Nederlands te verzorgen.