Welke opleiding volg je?
Informatie voor
[ ingeschreven studenten ]
Welke opleiding volg je?

Onderwijs- en examenregelingen (OER) en andere regelingen

Laatst gewijzigd op 14-02-2024 10:41
De Onderwijs- en Examenregeling (OER) bevat je rechten en plichten. De Regels & Richtlijnen (of: het Examenreglement) beschrijft de taken en bevoegdheden van de Examencommissie.
Toon informatie voor jouw opleiding
Nu zie je algemene informatie op deze site. Kies je opleiding om ook informatie te zien die specifiek voor jouw opleiding geldt, zoals deadlines, regelingen en contactgegevens.
Welke opleiding volg je?