Welke opleiding volg je?
Informatie

Actuele informatie over de demonstraties vind je op uva.nl/demonstratiesExterne link.

Informatie voor
[ ingeschreven studenten ]
Welke opleiding volg je?
Informatie

Actuele informatie over de demonstraties vind je op uva.nl/demonstratiesExterne link.

Plagiaat en fraude

Laatst gewijzigd op 13-02-2024 17:49
De UvA treedt streng op tegen plagiaat. Wie ernstige fraude pleegt, kan worden uitgeschreven en de studie niet meer afmaken. Zorg er dus voor dat je de academische regels kent.
Toon informatie voor jouw opleiding
Nu zie je algemene informatie op deze site. Kies je opleiding om ook informatie te zien die specifiek voor jouw opleiding geldt, zoals deadlines, regelingen en contactgegevens.
Welke opleiding volg je?

Plagiaatcontrole in Canvas

Docenten kunnen in Canvas plagiaatcontrole instellen voor opdrachten. Het werk dat je hier inlevert wordt met de software Turnitin Similarity gecontroleerd op plagiaat. Het programma vergelijkt jouw tekst met bronnen op het internet, tijdschriften en (eerder) ingeleverd werk van mede UvA-studenten. Hieruit komt een percentage voort dat aanduidt in hoeverre jouw ingeleverde opdracht overeenkomt met bestaand werk. De docent ontvangt een overzicht van de resultaten en krijgt hiermee een indruk van de originaliteit van je werk.

Een opdracht met plagiaatcontrole inleveren

  1. Open je opdracht in Canvas
  2. Als de docent plagiaatcontrole heeft ingesteld, word je gevraagd om na het toevoegen van je tekst te bevestigen dat de opdracht jouw eigen, originele werk is.
  3. Vervolgens kun je de opdracht inleveren

Een plagiaatrapport openen en interpreteren

De docent kan instellen dat studenten ook toegang krijgen tot hun plagiaatrapport. Zij doen dit alleen als het toegevoegde waarde heeft voor het onderwijs en zullen je hierover informeren. Op de website van Turnitin Similarity vind je o.a. instructies voor het openen van het plagiaatrapportExterne link en het interpreteren van de overeenkomstscore.Externe link

Bescherming persoonsgegevens

Het intellectueel eigendom van je werk is gewaarborgd. De bestanden en bijbehorende gegevens worden alleen bewaard om plagiaatcontroles uit te voeren en eventuele gevallen van plagiaat te onderzoeken. In geen geval wordt Turnitin eigenaar van documenten. Het bedrijf moet zich contractueel houden aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

Auteursrecht

Als student maak je vaak gebruik van materiaal van derden. Maar mag je zomaar citeren uit andermans werk, of een op internet gevonden afbeelding gebruiken voor je scriptie? De Auteurswet staat toe dat gedeelten van een werk gebruikt worden zonder dat er toestemming nodig is van de auteursrechthebbende, maar wel volgens bepaalde regels. Meer informatie vind je op de pagina van de bibliotheekExterne link.