Informatie

student.uva.nl is vernieuwd. Lees meer...

Welke opleiding volg je?

Plagiaat en fraude

Laatst gewijzigd op 21-07-2022
De UvA treedt streng op tegen plagiaat. Wie ernstige fraude pleegt, kan worden uitgeschreven en de studie niet meer afmaken. Zorg er dus voor dat je de academische regels kent.
Toon informatie voor jouw opleiding
Nu zie je algemene informatie op deze site. Kies je opleiding om ook informatie te zien die specifiek voor jouw opleiding geldt, zoals deadlines, regelingen en contactgegevens.
Welke opleiding volg je?

Plagiaatcontrole via Ouriginal

Al je opdrachten worden via het programma Ouriginal (voorheen Urkund) gecontroleerd op plagiaat. Het programma vergelijkt jouw tekst met bestaande teksten wereldwijd. Hieruit komt een percentage voort dat aanduidt in hoeverre jouw ingeleverde opdracht overeenkomt met bestaand werk. De docent ontvangt een overzicht van de resultaten en krijgt hiermee een indruk van de originaliteit van je werk. 

Ouriginal kan gebruikt worden via Canvas. Hoe je jouw opdracht inlevert en laat controleren op plagiaat, lees je in de handleiding (pdf).

Bescherming persoonsgegevens

Het intellectueel eigendom van je werk is gewaarborgd. De bestanden en bijbehorende gegevens worden alleen bewaard om plagiaatcontroles uit te voeren en eventuele gevallen van plagiaat te onderzoeken. In geen geval wordt Ouriginal eigenaar van documenten. Het Zweedse bedrijf moet zich contractueel houden aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Auteursrecht

Als student maak je vaak gebruik van materiaal van derden. Maar mag je zomaar citeren uit andermans werk, of een op internet gevonden afbeelding gebruiken voor je scriptie? De Auteurswet staat toe dat gedeelten van een werk gebruikt worden zonder dat er toestemming nodig is van de auteursrechthebbende, maar wel volgens bepaalde regels. Meer informatie vind je op de pagina van de bibliotheekExterne link.