info-circle
student.uva.nl is vernieuwd. Lees meer...
Welke opleiding volg je?

Klacht, bezwaar of beroep

Laatst gewijzigd op 01-08-2022
Heb je een klacht, ervaar je ongewenst gedrag of ben je het oneens met een besluit of beslissing? Kijk wat je daaraan kunt doen.
Toon informatie specifiek voor jouw opleiding
Nu zie je algemene informatie op deze site. Kies je opleiding om ook informatie te zien die specifiek voor jouw opleiding geldt, zoals deadlines, regelingen en contactgegevens.
Welke opleiding volg je?
  • Een klacht indienen over je opleiding of UvA-dienstenJe kunt een klacht indienen over je opleiding, een dienst of de faciliteiten van de UvA. Denk aan klachten over de inhoud van een vak of de gang van zaken tijdens een tentamen.
  • Ongewenst gedrag meldenHeb je te maken met ongewenst gedrag zoals pesten, (seksuele) intimidatie, agressie of discriminatie, of word je onheus bejegend? Lees hier hoe je een klacht indient.
  • Bezwaar maken tegen een besluitBen je het niet eens met een besluit van of namens het College van Bestuur, bv. over in- of uitschrijving, de hoogte van het collegegeld of een financiële voorziening? Je kan bezwaar maken.
  • Beroep tegen een beslissing van de examinator of examencommissieBen je het oneens met een beslissing van een examinator of de examencommissie van je opleiding, zoals een cijfer voor een vak? Je kunt een beroepschrift indienen.