Welke opleiding volg je?
Informatie voor
[ ingeschreven studenten ]
Welke opleiding volg je?

Jouw rechten en plichten

Laatst gewijzigd op 01-03-2024 15:33
Jouw rechten en plichten als student zijn in verschillende reglementen en besluiten vastgelegd, zoals hoeveel tijd docenten hebben om tentamens na te kijken of welk onderwijs verplicht is.
Toon informatie voor jouw opleiding
Nu zie je algemene informatie op deze site. Kies je opleiding om ook informatie te zien die specifiek voor jouw opleiding geldt, zoals deadlines, regelingen en contactgegevens.
Welke opleiding volg je?

Er zijn verschillende regelingen die voor jou als student belangrijk zijn. Bijvoorbeeld hoe lang docenten de tijd hebben om tentamens na te kijken of hoeveel vakken je per semester mag volgen. Hieronder staat een korte omschrijving welke reglementen er zijn en waar je hierover informatie kunt vinden.

Overzicht van relevante documenten

Hieronder staat een korte omschrijving welke reglementen er zijn en waar je hierover informatie kunt vinden. Deze en andere documenten volgen bijna allemaal uit de Wet op het hoger onderwijs (WHW) en zijn in juridische termen opgesteld. Dit betekent dat het voor jou als student misschien niet altijd duidelijk is waar je wat kunt vinden en soms is het ook niet gemakkelijk te lezen. Toch hoor je op de hoogte te zijn van de regels. 

Jouw belangrijkste rechten en plichten samengevat

Op basis van de reglementen zijn er verschillende webpagina’s op student.uva.nl om de informatie op een duidelijke manier over te brengen. Voor alle duidelijkheid: je kunt alleen rechten ontlenen aan de officiële regelingen en niet aan de uitleg van de regelingen online.

  • Vakken: over aanmelden, het aanmeldproces, ingangseisen en afmelden voor vakken.
  • Tentamens en herkansingen:  over regels tijdens het tentamen, recht op inzage, recht op herkansingen, nabespreking en bezwaar maken.
  • Cijfers en beoordelingen:  over cijferberekening, plagiaat en fraude, en de vereisten voor cum laude.
  • Bindend studieadvies:  inhoud van het BSA, de regeling en procedure en wat te doen bij studievertraging.
  • Studieprogramma en keuzeruimte: regels over je programma, keuzevakken en minors, honoursprogramma en hoe je goedkeuring bij de examencommissie aanvraagt.
  • Afstuderen en diploma aanvragen: voorwaarden om af te studeren en de procedure voor het aanvragen van je diploma.
  • Speciale voorzieningen: over (hulp bij) studeren met een functiebeperking en voorzieningen.
  • Klacht, bezwaar of beroep: de mogelijkheden die je hebt om kenbaar te maken wanneer je het niet eens bent met een individueel besluit of wanneer je niet tevreden bent met iets wat je tegenkomt op de UvA.

Vragen over de regels

Heb je ondanks alle informatie online nog vragen over de regels? Neem contact op met de onderwijsbalie. Levert een regel voor jou veel problemen op? Aarzel niet om je studieadviseur om hulp en advies te vragen wat betreft mogelijke uitzonderingen en het aanvragen hiervan.

Contact

Let op: selecteer eerst je opleiding

Contactgegevens