Welke opleiding volg je?
Informatie voor
[ ingeschreven studenten ]
Welke opleiding volg je?

Studievertraging door overmacht

Laatst gewijzigd op 09-04-2024 16:49
Heb jij vanwege overmacht studievertraging opgelopen? Bekijk op deze pagina waar je terecht kunt met je vragen.
Toon informatie voor jouw opleiding
Nu zie je algemene informatie op deze site. Kies je opleiding om ook informatie te zien die specifiek voor jouw opleiding geldt, zoals deadlines, regelingen en contactgegevens.
Welke opleiding volg je?

Wat is studievertraging door overmacht? 

Van 'studievertraging door overmacht' is sprake als je, door bijzondere persoonlijke omstandigheden die dit studiejaar zijn ontstaan of ontdekt, minder ECTS-studiepunten hebt behaald. 

Voorbeelden zijn:

Financiële ondersteuning

Indien jij studievertraging hebt opgelopen door een bovenstaande situatie, dan kun je onder bepaalde voorwaarden aanspraak maken op financiële ondersteuning.

Internationale studenten met een verblijfsvergunning

Studenten uit niet-EU/EER landen met een verblijfsvergunning op grond van studie dienen elk studiejaar minstens 50% van de studiepunten van de voltijd studie te behalen. Als je de drempel van 50% niet haalt, gaat de UvA na of er een geldige reden is voor vrijstelling van deze drempel. Als je niet bent vrijgesteld, moet de UvA de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) hierover informeren, met intrekking van je verblijfsvergunning als gevolg. Lees meer over de studievoortgangsmonitor.

Ga altijd langs bij je studieadviseur 

Een belangrijke eerste stap is dat je zo spoedig mogelijk contact opneemt met je studieadviseur. Doe dit in ieder geval binnen drie maanden na het intreden van de desbetreffende omstandigheid waardoor studievertraging ontstaat. Met je studieadviseur bekijk je of je de planning kunt aanpassen, je wat rustiger aan kunt doen of dat je beter tijdelijk kunt uitschrijven. Ook kan de studieadviseur je doorverwijzen naar andere hulp.