Welke opleiding volg je?
Informatie voor
[ ingeschreven studenten ]
Welke opleiding volg je?

Dispensatie aanvragen voor de studievoortgangsmonitor

Laatst gewijzigd op 11-04-2024 12:03
Studenten van buiten de EU moeten elk jaar minstens 50% van het minimum aantal ECTS halen. Je kunt dispensatie aanvragen voor de studievoortgangseis mits je een geldige reden hebt.
Toon informatie voor jouw opleiding
Nu zie je algemene informatie op deze site. Kies je opleiding om ook informatie te zien die specifiek voor jouw opleiding geldt, zoals deadlines, regelingen en contactgegevens.
Welke opleiding volg je?

Eén van de criteria voor behoud van een verblijfsvergunning voor studie, is voldoende studievoortgang. Voldoende studievoortgang betekent dat je minstens 50% van de vereiste ECTS-studiepunten per academisch jaar moet behalen. Omdat dit een cruciale vereiste is, checkt het Immigration Office van de UvA je voortgang drie keer per jaar; in maart, juni en augustus. De definitieve controle zal in september plaatsvinden. Als je niet voldoende studiepunten hebt behaald, moet het Immigration Office van de UvA, de IND op de hoogte stellen.

Aanvraag dispensatie

Het is mogelijk dat je door bijzondere of persoonlijke omstandigheden, die dit jaar zijn ontstaan of ontdekt, niet gaat voldoen aan de studievoortgangseis. Als je van mening bent dat je een geldige reden hebt om het minimum aantal ECTS-studiepunten niet te halen, kun je een verzoek voor dispensatie van de studievoortgangseis indienen. Voorbeelden van bijzondere of persoonlijke omstandigheden zijn:

 • (Chronische) ziekte
 • (Fysieke of zintuiglijke) handicap
 • Zwangerschap en bevalling
 • Uitzonderlijke familieomstandigheden (zoals het verlies of de ziekte van een familielid)
 • Onderwijskundige overmacht

Dit worden 'verschoonbare redenen' genoemd. Elke hierboven genoemde omstandigheid kan slechts één keer worden genoemd als reden voor onvoldoende academische voortgang tijdens je studie aan de UvA.

Je kunt een dispensatieverzoek indienen van 1 juni t/m 31 juli. Een link naar aanvraagformulier verschijnt hier binnenkort.

Documenten

 • De verklaring(en) mag/mogen alleen worden ingediend in het Engels, Nederlands, Frans of Duits. Indien dit niet het geval is, moet het worden vertaald (in het Engels, Frans of Duits) door een beëdigd vertaler en voorzien zijn van een handtekening.
 • In het document moet duidelijk zijn in welke periode de (medische) omstandigheid zich heeft voorgedaan.
 • Het document moet altijd een datum bevatten.
 • Als je arts, specialist of therapeut weigert een verklaring af te geven, kan de studentdecaan een brief voor je opstellen waarin wordt uitgelegd waarom je om de verklaring nodig hebt. Dit zal je arts, specialist of therapeut helpen begrijpen waarom je een verklaring nodig hebt.

Hoe gaat het nu verder?

 • The Studievoortgangscommissie zal beslissen of je een geldige reden hebt voor het niet behalen van voldoende studiepunten.
 • Je ontvangt een reactie op jouw verzoek voor dispensatie van de studievoortgangseis voor 1 september.
 • Als dispensatie aan jou wordt verleend, dan zal de IND niet geïnformeerd worden. Meer informatie op uva.nl/visaExterne link (alleen in Engels).
 • Als je geen dispensatie krijgt, dan zal je worden afgemeld bij de IND en heb je geen verblijfsvergunning meer. Meer informatie op op uva.nl/visaExterne link (alleen in Engels).

Als je het niet eens bent met de beslissing

Als je geen dispensatie hebt gekregen van de studievoortgangseis en je bent het hier niet mee eens, dan kun je bezwaar maken. Hoe je bezwaar kunt maken, wordt uitgelegd in de e-mail die je ontvangt als reactie op je verzoek voor dispensatie.