Welke opleiding volg je?
Informatie

Actuele informatie over de demonstraties vind je op uva.nl/demonstratiesExterne link.

Informatie voor
[ ingeschreven studenten ]
Welke opleiding volg je?
Informatie

Actuele informatie over de demonstraties vind je op uva.nl/demonstratiesExterne link.

Financiële ondersteuning bij studievertraging door overmacht

Laatst gewijzigd op 08-02-2024 12:13
Heb jij studievertraging opgelopen door overmacht? Dan kom je mogelijk in aanmerking voor financiële ondersteuning uit het Profileringsfonds of verlenging van je studiefinanciering bij DUO.
Toon informatie voor jouw opleiding
Nu zie je algemene informatie op deze site. Kies je opleiding om ook informatie te zien die specifiek voor jouw opleiding geldt, zoals deadlines, regelingen en contactgegevens.
Welke opleiding volg je?

Financiële ondersteuning aanvragen

Heb jij studievertraging opgelopen vanwege ziekte, een functiebeperking of andere omstandigheden buiten jouw macht? Neem dan zo spoedig mogelijk contact op met je studieadviseur. Samen bespreken jullie je situatie, studieplanning en of je in aanmerking komt voor een financiële compensatie. De studieadviseur maakt een melding van jouw studievertraging; dit is nodig als je na afloop van het collegejaar een aanvraag wilt doen voor financiële ondersteuning. 

Als je aan de voorwaarden voldoet, kun je bij de studentendecaan een aanvraag indienen tussen 1 september en 31 december in het collegejaar dat volgt op je ‘studievertragingsjaar’.

Opties voor financiële ondersteuning

Er zijn twee opties voor financiële ondersteuning: een toelage uit het Profileringsfonds van de UvA of verlenging van je studiefinanciering van DUO. Een bijdrage uit het Profileringsfonds van de UvA bestaat uit een vast bedrag per vertraagde maand (€300) plus het bedrag van een eventuele aanvullende beurs. Via DUO kun je een extra jaar studiefinanciering en OV krijgen. Met de studentendecaan bespreek je wat voor jou de beste optie is.

Voorwaarden financiële ondersteuning

  • De studievertraging is opgelopen door persoonlijke omstandigheden tijdens de nominale duur van je studie.
  • Gedurende de nominale duur van je studie maak je gebruik van de prestatiebeurs van DUO (kijk op Mijn DUOExterne link na of je nog wel binnen de prestatiebeursperiode valt; de leenfase valt buiten de prestatiebeursperiode.) 
  • Voor internationale studenten geldt: Indien je, op grond van je nationaliteit, geen recht hebt op studiefinanciering vanuit DUO, maar wel studeert binnen de nominale studieduur van je eerste bachelor of master, bespreek dan je aanvraag met de studentendecaan.  
  • Je hebt je binnen 3 maanden nadat de persoonlijke omstandigheid zich heeft voorgedaan gemeld bij de studieadviseur. Het formulier 'Melding studievertraging' kun je opvragen bij de studieadviseur.

Twijfel je of je aan de voorwaarden voldoet? Bespreek het met de studentendecaan.

Contact

Studentendecanen

Bij de studentendecanen kun je terecht voor een vertrouwelijk gesprek over jou als persoon en je studievoortgang. Bekijk hier onze voorwaarden voor begeleiding en hulp.

Contactgegevens