Welke opleiding volg je?
Informatie

Actuele informatie over de demonstraties vind je op uva.nl/demonstratiesExterne link.

Informatie voor
[ ingeschreven studenten ]
Welke opleiding volg je?
Informatie

Actuele informatie over de demonstraties vind je op uva.nl/demonstratiesExterne link.

Voorwaarden voor hulp van de studentendecaan

Laatst gewijzigd op 03-04-2024 13:52
Heb je te maken met omstandigheden die je studievoortgang beïnvloeden? Trek aan de bel. Onze studentendecanen helpen je graag, onder de volgende voorwaarden.
Toon informatie voor jouw opleiding
Nu zie je algemene informatie op deze site. Kies je opleiding om ook informatie te zien die specifiek voor jouw opleiding geldt, zoals deadlines, regelingen en contactgegevens.
Welke opleiding volg je?

De UvA ondersteunt je bij omstandigheden die je studievoortgang beïnvloeden, onder andere door de diensten van studentendecanen aan te bieden. We hebben een aantal voorwaarden opgesteld voor begeleiding en hulp van een studentendecaan.

  1. Als je ingeschreven bent als student aan de UvA mag je gebruikmaken van de diensten van een studentendecaan. Het initiatief hiertoe ligt bij jou als student, of bij je gemachtigde.
  2. Als je gebruikmaakt of wil maken van de diensten van een studentendecaan, is het uitgangspunt dat je de studentendecaan voldoende op de hoogte stelt en houdt van de situatie met betrekking tot je studie.
  3. Als je door medische omstandigheden niet in staat bent om contact te leggen, dan kan je een gemachtigde aanwijzen die het contact met de studentendecaan onderhoudt. Hiervoor is jouw schriftelijke toestemming nodig.  
  4. Indien de studentendecaan ernstige zorgen heeft over jouw gezondheid of geestelijke/fysieke veiligheid of die van je omgeving, dan zal de studentendecaan dit met jou bespreken. In zeer ernstige of acute (nood)gevallen kan de studentendecaan contact opnemen met derden. Dit gebeurt binnen de grenzen van de privacywetgeving.