UvA Studenten

Studentenraadsverkiezingen

De studentenraden behartigen de belangen van studenten binnen de UvA. De jaarlijkse studentenraadsverkiezingen zijn hét moment waarop studenten betrokkenheid met het onderwijs en de UvA kunnen laten zien.

Iedere faculteit heeft een studentenraad (FSR) en voor de hele UvA is er de Centrale Studentenraad (CSR). De FSR-en voeren overleg met de decaan van hun faculteit en de CSR met de Rector Magnificus van het College van Bestuur. Alle ingeschreven UvA-studenten kunnen jaarlijks een stem uitbrengen op partijen en kandidaten voor de CSR en de FSR.

In februari starten de studentenraadsverkiezingen met het samenstellen van het kiezersregister door het Centraal Stembureau (CSB). De partijen, die deelnemen aan de verkiezingen gaan vervolgens kandidaten werven. In maart/april vindt de kandidaatstelling plaats en de verschillende deelnemende partijen starten een verkiezingscampagne. Midden mei is de stemperiode, die een week duurt. Er wordt elektronisch gestemd, de uitslag volgt tweede helft mei. De nieuw gekozen facultaire studentenraden en Centrale Studentenraad beginnen met hun werk per 1 september.

Gepubliceerd door  Universiteit van Amsterdam

14 maart 2018