Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
Je gebruikt een niet-ondersteunde browser. Deze site kan er anders uitzien dan je verwacht.

Scriptieprijzen

voor rechtenstudenten

Misschien komt je scriptie in aanmerking voor een prijs. Verschillende instanties kennen prijzen toe aan scripties over juridische onderwerpen.

UvA-scriptieprijs (UvA-breed)

BMM Student Award (Beneluxvereniging voor Merken- en Modellenrecht)

Deze prijs gaat jaarlijks naar een student die een spraakmakende scriptie of opmerkelijk artikel op het gebied van intellectuele eigendom heeft geschreven. Studenten kunnen rechtstreeks of via hun docent of faculteit meedingen naar de BMM Student Award. De Award kan een geldprijs, een stageplaats voor een student, een bijdrage in studiebenodigdheden of het bijwonen van een conferentie/cursus zijn.

Brinkhof XS4ALL Internetscriptieprijs

Advocatenkantoor Brinkhof en Internetprovider XS4ALL loven de Internet Scriptieprijs uit voor de beste juridische scriptie op het gebied van internet en recht. Hiermee willen de organisatoren studenten stimuleren om hun juridische masterscriptie te schrijven over een internet-gerelateerd onderwerp. De winnende scriptie kan worden beloond met een geldprijs, een betaalde studentstage bij Brinkhof, een ADSL-aansluiting van XS4ALL en publicatie van de scriptie op de website www.internetscriptieprijs.nl. Zie de website voor voorwaarden en de deadline.

Jan van Dijk Victimology and Victims’ Rights Award

De Award bestaat uit een prijs voor de beste dissertatie en een prijs voor de beste masterscriptie op het gebied van de victimologie en de rechtspositie van slachtoffers van criminaliteit.

De JBL&G Scriptieprijs voor scripties over letselschade

Heb je een scriptie over letselschade geschreven waar je trots op bent? Of ga je dat binnenkort doen? Doe dan mee aan de JBL&G Scriptie Prijs (eeuwige roem en € 1000).

Meer informatie:

Instituut voor Bouwrecht (IBR) scriptieprijs

Het Instituut voor Bouwrecht (IBR) kent jaarlijks 2 prijzen toe (privaatrechtelijk en publiekrechtelijk) voor scripties met een bouwrechtelijk onderwerp die met een acht of hoger werden beoordeeld. Het vakgebied bouwrecht wordt breed opgevat als alle juridische onderwerpen die te maken hebben met het tot stand brengen en houden van alle onroerende zaken, waaronder bouwwerken, grondwerken en infrastructurele werken in de ruimste zin van het woord.

M.H. Bregstein-prijs

De Afdeling Privaatrecht en de M.H. Bregstein Stichting kennen een prijs toe voor de beste privaatrechtelijke scriptie van het desbetreffende academische jaar. De prijs bedraagt € 1.000. De bij de uitreiking aanwezige andere genomineerde kandidaten ontvangen een boekenbon. Voor deze prijs kunnen door de scriptiebegeleider scripties worden genomineerd die in het desbetreffende kalenderjaar dan wel de voorafgaande maanden september-december gewaardeerd zijn met een 9 of hoger, waarbij opgemerkt zij dat de scriptie (conform het examenreglement) mede door een tweede lid van de staf moet zijn beoordeeld. Bij een ‘afdelingsoverschrijdende’ scriptie kan de tweede beoordelaar afkomstig zijn van een andere afdeling. Van iedere scriptie die met een 9 of hoger is beoordeeld, dient een exemplaar door de scriptiebegeleider digitaal te worden ingeleverd op het secretariaat van de Afdeling Privaatrecht.
De maximale omvang van de scriptie bedraagt 50 pagina’s (excl. bijlagen).

Max van der Stoel Mensenrechtenprijs (Tilburg University)

Heb je op het gebied van mensenrechten een scriptie, dissertatie of artikel geschreven en wil je meedingen naar deze prijs?

Milieurecht

De Vereniging voor Milieurecht looft eens in de twee jaar de Piet Gilhuis-scriptieprijs uit. De auteur van de beste scriptie over een milieurechtelijk onderwerp -in ruime zin- kan een bedrag winnen van 500 euro.

De tekst van het reglement en de exacte eisen waaraan de inzending moet voldoen zijn te vinden op de VMR-website.

Nederlands-Duitse juristenprijs

Sinds 2000 loven de advocatenkantoren JPR Advocaten en Alpmann Fröhlich, elke twee jaar de Nederlands-Duitse juristenprijs uit.
Deze juristenprijs wordt uitgeloofd onder studenten of net afgestudeerde juristen (starters op de arbeidsmarkt) uit Nederland en Duitsland die zich in hun scriptie of paper hebben bezig gehouden met grensoverschrijdende vraagstukken, waarbij de rechtstelsels van Nederland en Duitsland met elkaar worden vergeleken, of waarin een Europees rechterlijk onderwerp wordt behandeld.

Er worden twee inzendingen, één Nederlandse en één Duitse, elk met een geldbedrag van € 2.500 beloond.

NeVER scriptieprijs energierecht

De Nederlandse Vereniging voor Energierecht (NeVER) reikt één keer in de drie jaar een scriptieprijs uit voor de beste eindscriptie geschreven aan een Nederlandse universiteit op het terrein van energierecht. De scripties kunnen zijn geschreven vanuit het perspectief van het nationaal, Europees en/of het internationaal recht.

Sport en Recht scriptieprijs

De Vereniging voor Sport en Recht heeft tot doel de bevordering van de rechtswetenschap alsmede de bevordering van de kwaliteit van rechtstoepassing voor zover in verband staand met de sport, in de ruimste zin des woords. De vereniging reikt jaarlijks een prijs uit voor belangwekkende scripties op deze rechtsgebieden.

Meer informatie op de website van de vereniging.

Thoolen NJCM-Scriptieprijs

Het Nederlands Juristen Comité voor de Mensenrechten looft de Thoolen NJCM-Scriptieprijs uit voor de beste masterscriptie op het gebied van mensenrechten. Deelname staat open voor elke (oud)student van een wetenschappelijke opleiding of het hoger beroepsonderwijs, welke geheel of gedeeltelijk in Nederland is gevolgd. De winnende scriptie zal in boekvorm worden uitgegeven door de Stichting NJCM-Boekerij. Kijk voor meer informatie op de website.

Gascaria Masterscriptieprijs

De Stichting Gascaria heeft als doelstelling het bevorderen van de studie naar het recht in relatie tot de humaniora. Deze prijs wordt beschikbaar gesteld voor de beste masterscriptie op het interdisciplinaire gebied van het verband tussen het recht en de humaniora.

Respect for Refugee Rights scriptieprijs - VluchtelingenWerk

Nederland organiseert in 2016 in samenwerking met het International Institute of Social Studies een scriptieprijs getiteld 'Respect for Refugee Rights.' Deze prijs wordt in het najaar van 2016 uitgereikt aan de beste master- en bachelorscriptie geschreven over (aspecten van) vluchtelingenbescherming buiten de EU en staat open voor alle mogelijke disciplines.

'Visions on Peace' Thesis Prize

Is your Master’s thesis on peace and security issues? Then you can compete for the thesis prize ‘Visions on Peace’ and win €1500!

Jan Brouwer scriptieprijzen

Deze prijs heeft betrekking op rechtswetenschappen en wordt uitgereikt door de Koninklijke Hollandsche Maatschappij der Wetenschappen (KHMW). De masterscriptie moet tevens schriftelijk worden aangedragen door de begeleidend docent.

J.C. Baak Scriptieprijs

De masterscriptie dient met name relevant te zijn voor het vreedzaam naast elkaar leven van verschillende volkeren om in aanmerking te komen voor deze scriptieprijs.

Hanneke Steenbergen Scriptieprijs

Jaarlijks kan het bestuur van de Stichting Hanneke Steenbergen Fonds (HSF) een prijs toekennen aan een student die met zijn of haar scriptie blijk heeft gegeven van een oorspronkelijke en bijzondere behandeling van een thema op het gebied van het migratierecht, al dan niet in verband met de rechten van de mens, op een zodanige wijze dat de kwaliteit daarvan, naar het oordeel van een daartoe ingestelde jury, als uitstekend kan worden aangemerkt. De scriptie kan een nationaalrechtelijke, Europeesrechtelijke, internationaalrechtelijke of rechtsvergelijkende benadering van het migratierecht bevatten. Naast Nederlandstalige scripties kunnen ook Engelstalige scripties worden voorgedragen, voor zover deze scriptie is geschreven ter afronding van een universitaire studie in Nederland.

DVDW Advocaten Scriptieprijs

Deelname staat open voor studenten studerend aan een Nederlandse universiteit, die een eindscriptie hebben geschreven over een ondernemingsrechtelijk onderwerp.

SER Scriptieprijs

De SER looft 2000 euro uit voor de beste masterscriptie in het wetenschappelijk onderwijs. De scriptie moet gaan over een sociaaleconomisch onderwerp of over een van de andere werkterreinen van de SER.

De Blenheim Scriptieprijs

De Blenheim Scriptieprijs wordt jaarlijks door Blenheim Advocaten uitgereikt aan de schrijver van de beste vennootschapsrechtelijke masterscriptie. Door toekenning van de Blenheim Scriptieprijs wordt beoogd het schrijven van kwalitatief hoogwaardige scripties op het gebied van vennootschapsrecht te bevorderen.

Buren Scriptieprijs voor Insolventierecht 2018 

Dit jaar looft Buren in samenwerking met Celsus Juridische Uitgeverij voor het eerst de Buren Scriptieprijs voor Insolventierecht uit voor de beste scriptie op het gebied van het insolventierecht. De winnende scriptie wordt beloond met een geldprijs en zal in boekvorm worden uitgegeven door Celsus Juridische Uitgeverij. Bovendien bestaat de mogelijkheid om een studentstage te lopen op de afdeling herstructurering & insolventie van Buren. Zie de website voor de voorwaarden, het aanmeldformulier en de deadline.

VSR Scriptieprijs 'Recht en samenleving'

De VSR is de interdisciplinaire vereniging voor de sociaalwetenschappelijke bestudering van het recht. De VSR Scriptieprijs een prijs voor scripties of onderzoeksverslagen rondom een sociaalwetenschappelijk studie of verslag op het terrein van recht en samenleving.