Welke opleiding volg je?
Informatie voor
[ ingeschreven studenten ]
Welke opleiding volg je?

Toegankelijkheid gebouwen

Laatst gewijzigd op 27-06-2024 15:21
Bij de UvA zorgen we ervoor dat mensen met een functiebeperking zo goed mogelijk de gebouwen en voorzieningen kunnen gebruiken.
Toon informatie voor jouw opleiding
Nu zie je algemene informatie op deze site. Kies je opleiding om ook informatie te zien die specifiek voor jouw opleiding geldt, zoals deadlines, regelingen en contactgegevens.
Welke opleiding volg je?

Toegankelijke (college)zalen

Bekijk het overzicht van zalen voor doven en slechthorenden en de lijst van zalen die niet rolstoeltoegankelijk zijn.

Plattegronden gebouwen en voorzieningen vinden

De meest up-to-date plattegronden van de UvA-gebouwen zijn te vinden op de website van MapiqwebExterne link. Je vindt hier 3D-plattegronden en je kunt zoeken op een route naar een bepaalde ruimte of een voorziening zonder trappen. Daarnaast vind je er de locaties van de voorzieningen, waaronder de rolstoeltoegankelijke toiletten en stilteruimtes.

Rolstoeltoegankelijke toiletten

Elk UvA-gebouw heeft een rolstoeltoegankelijk toilet. In de meeste gebouwen zijn hiervoor aanvullende toegangsrechten nodig. Je vraagt die aan via de studentendecaan. Bezoekers kunnen bij de portier een pasje ophalen om toegang te krijgen. 

Specifieke informatie per locatie

Toegang gebouwen met hulphond en/of hulpmiddel

Hulphonden zijn welkom in de UvA-gebouwen als ze een duidelijk herkenbaar hulphondenjasje dragen. Je mag noodzakelijke hulpmiddelen of kleine hulpvoertuigen gebruiken binnen de gebouwen. Hulpvoertuigen met een verbrandingsmotor zijn in de gebouwen niet toegestaan.

Begeleiding bij calamiteiten

In alle gebouwen zijn bedrijfshulpverleners aanwezig. Als de liften buiten gebruik zijn, zoals bij noodsituaties, dan brengen bedrijfshulpverleners mensen met een motorische functiebeperking via de trap naar de uitgang. Kijk ook  op de pagina over extra hulp in noodsituaties

Vragen over toegankelijkheid

Ervaar je belemmeringen bij toegankelijkheid of wil je weten wat er gedaan wordt om de toegankelijkheid te verbeteren? Mail je vragen over fysieke toegankelijkheid naar Facilty Services via servicedesk-fs@uva.nlExterne link.

Ondersteuning aanvragen

Ondersteuning vraag je aan bij de servicedesk Facility Services of via een Servicebalie op locatie. 

Contact

Facility Services

Facility Services regelt verschillende voorzieningen op de campus. Je kunt er bijvoorbeeld terecht voor vragen over de collegekaart, informatie over het reserveren van ruimtes (let op: Servicedesk-FS kan geen ruimtes reserveren) of facilitaire zaken rondom evenementen.

Contactgegevens