Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!

Studieadviseurs

Heb je een studiegerelateerde vraag, bijvoorbeeld over de voortgang van je opleiding of planning van je studie, hoe om te gaan met motivatieproblemen of wat je moet doen als er persoonlijke omstandigheden zijn die invloed hebben op je studie? Neem dan contact op met de studieadviseur van je opleiding.

Studiebegeleiding

Het kan zijn dat de voortgang van je studie door verschillende oorzaken wordt belemmerd. Je hebt bijvoorbeeld motivatieproblemen omdat je twijfelt over je studiekeuze. Of je zit met persoonlijke problemen die je studie beïnvloeden. In dergelijke gevallen heb je recht op studiebegeleiding. Aan de Faculteit der Geesteswetenschappen kun je daarvoor bij verschillende personen en instanties terecht:

 • Je kunt je wenden tot de docenten van wie je college hebt.
 • Ook tutoren (docenten), studiebegeleiders of studiecoördinatoren spelen een centrale rol in de studiebegeleiding.
 • Aan iedere opleiding zijn één of meer studieadviseurs verbonden die je kunnen helpen bij vragen en problemen van uiteenlopende aard. Zij hebben een goed overzicht van de studiemogelijkheden binnen de diverse opleidingen en kunnen als contactpersoon tussen studenten en docenten fungeren.

Waarmee kun je bij de studieadviseur terecht?

Je kunt op eigen initiatief contact opnemen met de studieadviseur van je opleiding met vragen over bijvoorbeeld:

 1. de opleiding die je volgt, het onderwijsprogramma en de studiebelasting;
 2. planning van je studie, opstellen van een studieplan, wegwerken van opgelopen achterstand;
 3. twijfel over je studiekeuze, motivatieproblemen;
 4. overgangsregelingen;
 5. stages;
 6. studeren in het buitenland;
 7. persoonlijke problemen die van invloed zijn op je studie;
 8. het opstellen van een ernstige klacht over een persoon of een bestuurlijke eenheid binnen de faculteit, en het opstellen van brieven aan de examencommissie;
 9. universitaire regelingen en voorzieningen, zoals het profileringsfonds en voorzieningen voor studenten met een functiebeperking;
 10. cursussen, op het gebied van bijvoorbeeld faalangst, studiekeuze, timemanagement of loopbaanoriëntatie.

Het kan ook voorkomen dat een docent je op grond van door hem of haar gesignaleerde problemen verwijst naar de studieadviseur. Je bent niet verplicht aan het advies van de docent gehoor te geven, maar het is wel dringend aan te raden.

Studievertraging melden

Als je meer dan een maand studievertraging oploopt door ziekte, bijzondere familieomstandigheden of een andere vorm van overmacht, neem dan zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval binnen drie maanden, contact op met je studieadviseur om de vertraging te laten registreren. Na afloop van het studiejaar kun je, bij daadwerkelijke vertraging, via de studieadviseur erkenning van de vertraging aanvragen.

Wanneer is er sprake van studievertraging?
De studielast van elke opleiding wordt uitgedrukt in studiepunten of EC. Het onderwijs is zo geprogrammeerd dat studenten - bij gemiddeld 42 uur studie per week - elk semester 30 EC kunnen behalen. Wie elk semester 30 EC behaalt, kan in drie jaar het bachelordiploma behalen. Wanneer je minder dan 30 EC per semester behaalt, is er sprake van studievertraging. Voor studenten die studiefinanciering krijgen, kan studievertraging ernstige financiële consequenties hebben. De regelingen op dit punt zijn complex.

Contact en spreekuren

Ga voor contactgegevens en spreekuren van de studieadviseur(s) naar onderstaande pagina. Je kunt hier ook online een afspraak maken.