Welke opleiding volg je?
Informatie

Actuele informatie over de demonstraties vind je op uva.nl/demonstratiesExterne link.

Informatie voor
[ ingeschreven studenten ]
Welke opleiding volg je?
Informatie

Actuele informatie over de demonstraties vind je op uva.nl/demonstratiesExterne link.

(Tentamen)voorziening aanvragen

Laatst gewijzigd op 18-04-2024 00:39
Om in aanmerking te komen voor een (tentamen)voorziening, is het belangrijk deze op tijd aan te vragen.Ga direct naar het online aanvraagformulier
Toon informatie voor jouw opleiding
Nu zie je algemene informatie op deze site. Kies je opleiding om ook informatie te zien die specifiek voor jouw opleiding geldt, zoals deadlines, regelingen en contactgegevens.
Welke opleiding volg je?

Vraag een voorziening op tijd aan

Vraag de voorziening(en) op tijd aan, zodat de opleiding genoeg tijd heeft om de voorziening te regelen. Een onderwijsvoorziening vraag je minimaal 4 maanden voor de start van je studie aan en een tentamenvoorziening minimaal 6 weken voor je tentamen.

Houd er rekening mee dat de UvA kan afwijken van adviezen die door deskundigen of andere onderwijsinstellingen zijn gegeven. Je krijgt dus niet automatisch dezelfde voorzieningen die je op de middelbare school of bij een andere instelling binnen het hoger onderwijs kreeg.

Voorbeelden van tentamenvoorzieningen

  • Extra tentamentijd
  • Laptop (alleen als je een ernstige motorische beperking hebt en in overleg met de opleiding)
  • Andere tentamenvoorzieningen, afhankelijk van de beperking en noodzaak (in overleg met de opleiding)

Tentamenvoorziening aanvragen

Voorbeelden van financiële voorzieningen

  • Tegemoetkoming bij studievertraging.
  • Studietoeslag. In sommige gevallen is het mogelijk om een studietoeslag aan te vragen bij de gemeente waarin je woont. Voor Amsterdam vind je op de website van de gemeente informatie over studietoeslagExterne link. Deze studietoeslag is bedoeld voor studenten met een functiebeperking die niet of beperkt kunnen werken.
  • In sommige situaties kan je via DUOExterne link een verlenging van je prestatiebeurs krijgen. Dat kan alleen als je door de functiebeperking (en/of chronische ziekte) meer dan 6 maanden studievertraging hebt opgelopen. Wil je weten of je hiervoor in aanmerking komt, maak dan een afspraak met de studentendecaan.

Voorbeelden van overige voorzieningen

Andere voorzieningen nodig?

Heb je andere voorzieningen dan tentamenvoorzieningen nodig, neem dan contact op met de studieadviseur van jouw opleiding. Doe dit minimaal 4 maanden voor de start van je studie.

Contact

Studentendecanen

Bij de studentendecanen kun je terecht voor een vertrouwelijk gesprek over jou als persoon en je studievoortgang. Bekijk hier onze voorwaarden voor begeleiding en hulp.

Contactgegevens