Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
Je gebruikt een niet-ondersteunde browser. Deze site kan er anders uitzien dan je verwacht.

Huis- en gedragsregels

Op de Universiteit van Amsterdam gaan we – in de gebouwen en op de campus – respectvol met elkaar om, zowel bij het normale gebruik als tijdens speciale activiteiten zoals evenementen.

Iedereen voelt zich prettig als we geen overlast van elkaar ondervinden en als we elkaars  aanwezigheid respecteren, evenals elkaars eigendommen of die van de UvA. De UvA heeft rookvrije terreinen en gebouwen. Voor drugsgebruik is geen plaats. Alcoholconsumptie is gereguleerd.

Op sommige plaatsen gelden aanvullende regels, deze staan daar ter plekke vermeld.

Iets melden of vragen

Met vragen, ondervonden hinder of verloren/gevonden voorwerpen kun je terecht bij de receptionist of beveiliger.

In en om de gebouwen

De gebouwen en de daarin of daarbij aanwezige ruimten en voorzieningen en de terreinen worden alleen gebruikt waarvoor ze bestemd zijn: het volgen van onderwijs, het doen van onderzoek en alle daarmee samenhangende activiteiten. Het meenemen/plaatsen van privé waterkokers, koffiezetapparaten, tosti-ijzers e.d. in de kantoor- en andere werkruimten of in pantry’s is niet toegestaan.

Rookvrij

De UvA heeft rookvrije terreinen en gebouwen. Sinds 1 augustus 2020 zijn alle onderwijsinstellingen in Nederland volledig rookvrij. Dit geldt voor iedereen die gebruik maakt van de gebouwen en terreinen, van studenten en medewerkers tot leveranciers en bezoekers. We vragen rokers om ook in de nabijheid van de campus rekening te houden met deze regel en geen hinder te veroorzaken voor omwonenden.

Alcohol

Sinds juni 2021 heeft de UvA een nieuw alcoholbeleid. De focus van het beleid ligt op het veranderen van de huidige sociale norm waarin alcoholgebruik vanzelfsprekend is. Er worden geen verboden opgelegd, maar het beleid maakt het wel verplicht voor cateraars, campushoreca en evenementen om genoeg aantrekkelijke non-alcoholische alternatieven aan te bieden. Daarnaast gaat de UvA de komende jaren aandacht besteden aan bewustwording over de gevolgen van problematisch/overmatig alcoholgebruik en het aanbieden van hulp aan overmatige gebruikers.

Schoon en opgeruimd

Door rekening te houden met elkaar, zoals het schoon achterlaten van de plekken waar je geweest bent, en door vervoersmiddelen op de daarvoor bestemde plaatsen te stallen, houden we de omgeving voor iedereen aangenaam en leefbaar. Het is niet toegestaan veranderingen aan te brengen aan, in of op deuren, ruiten en wanden, posters en ander informatiemateriaal kunnen opgehangen worden op speciale wandprikborden.

Vluchtwegen

Voor ieders veiligheid is het van belang dat vluchtwegen te allen tijde worden vrijgehouden.

Openingstijden

De gebouwen en voorzieningen zijn open tijdens openingstijden. De terreinen zijn publiek toegankelijk, op sommige tijden kunnen delen ervan zijn afgesloten.

Evenementen en het verspreiden van informatie

Niet toegestaan zijn uitingen van culturele, politieke en/of religieuze aard of met commerciële doeleinden en het organiseren van activiteiten en/of het verspreiden van schriftelijke of mondelinge informatie met een bovenstaand oogmerk, zoals plakken van posters, flyeren, neerleggen van tijdschriften of plaatsen van stands.

Onder voorwaarden zijn toegestaan:

  • Het maken van beeld- en geluidopnamen. Hiervoor heb je vooraf instemming nodig. Neem daarvoor contact op met de evenementencoördinator van Facility Services. Zie Film, foto en flyers op UvA-locaties.
  • Het organiseren van evenementen. Neem van tevoren contact op met evenementencoördinator van Facility Services. Zie Evenementencoördinatie (facilitair).
  • Flyeren en vergelijkbare activiteiten voor aan onderwijs en onderzoek gerelateerde onderwerpen. Neem van tevoren contact op met evenementencoördinator van Facility Services. Zie Film, foto en flyers op UvA-locaties.

Zie voor meer informatie het Reglement (commerciële) uitingen in en om UvA-panden.

Handhaving

Bij hinder, overlast of wetsovertreding kan de UvA de toegang tot werk, onderwijs of gebouw/voorziening/terrein ontzeggen conform de cao Nederlandse Universiteiten, de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek (WHW) of vigerende wetgeving.

Bij handhaving mogen kleding en accessoires identificatie niet in de weg staan.

Kader huis- en gedragsregels

Het ‘UvA-breed kader voor huis- en gedragsregels met betrekking tot gebouwen, voorzieningen en terreinen van de UvA’ schetst hoe een leefbare en veilige omgeving tot stand komt en blijft.

Huis- en gedragsregels Roeterseilandcampus 

De regels die specifiek van toepassing zijn binnen en buiten de gebouwen van de Roeterseilandcampus (REC) vind je in het document hieronder.