Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
EN

De studentenpartijen UvASociaal en De Vrije Student doen mee aan de verkiezingen voor de Facultaire Studentenraad van de FMG. Op deze pagina vind je meer over waar deze partijen precies voor staan.

UvASociaal

Diversiteit, duurzaamheid, toegankelijkheid en transparantie, dat zijn de waardes die UvASociaal omvatten. De partij is opgezet in 2006 en sindsdien hebben we onuitputtelijk gewerkt om het belang van de gemiddelde student te behartigen in het besluitvormingsproces van de universiteit. Onze leden zijn verantwoordelijk voor het ontwikkelen van grootschalige initiatieven, zoals stilteruimtes op de hele universiteit en de duurzaamheid minor aan de Faculteit Economie en Bedrijfskunde die vanaf komend studiejaar zal worden aangeboden. Al onze leden vinden dat wij een essentiële rol hebben in het verbeteren van de universiteit en we verwelkomen iedereen die het gevoel heeft dat zij een steentje kunnen bijdragen aan het vertegenwoordigen van studenten.

Meer over UvASociaal

De Vrije Student

Bij ons staat de vrijheid van de student centraal. Voor het jaarlijkse collegegeld moet de student zich maximaal kunnen ontplooien en beschikken over zo goed mogelijk onderwijs. Door in te zetten op digitalisering, een versoepeld BSA en flexstuderen proberen wij deze visie te realiseren. Het zorgt voor een meer toegankelijke universiteit, waar elke student zich kan ontwikkelen op zijn of haar eigen manier. Door ruimte te creëren voor eigen invulling en het genereren van meer persoonlijke aandacht wordt de vrijheid van de student omarmd.

  • Digitalisering: zoveel mogelijk online hoorcolleges, online readers en het volgen van digitale vakken
  • Redelijke kantineprijzen: de huidige kantineprijzen passen niet bij de financiële positie van studenten. Een vers broodje kost al snel vier euro. 
  • Flexstuderen: ook voor studenten die geen vol- of deeltijd studie kunnen/willen volgen moet de mogelijkheid er zijn om per vak te betalen. Daarnaast is ontwikkeling naast je studie belangrijk en biedt flexstuderen daar de oplossing voor. 
  • Voor diversiteit tegen quota: wij zijn voor een diverse universiteit, maar tegen positieve discriminatie. Het huidige diversiteitsbeleid is slechts symptoombestrijding en dit geld kan beter worden geïnvesteerd in beter onderwijs. 
  • Groei van de universiteit gaat ten koste van de kwaliteit: de laatste cijfers uit keuzegids laten zien dat de master opleidingen onder gemiddeld scoren. Daarnaast leidt drastisch groeiend studentenaantal tot mindere kwaliteit van het onderwijs in het algemeen.
  • Versoepeld BSA: er moet meer ruimte zijn voor eigen invulling en extracurriculaire activiteiten. Een BSA remt de maximale ontplooiing van studenten en moet daarom soepeler. 

Meer over De Vrije Student