Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
EN uva.nl
Diversiteit

Diversiteit

Gelijkwaardigheid, inclusie en diversiteit

Wij vinden diversiteit belangrijk. De Universiteit van Amsterdam streeft ernaar een plek te zijn waar studenten en medewerkers zich thuis voelen, ongeacht hun achtergrond. We willen dat iedereen die aan de UvA verbonden is zich volledig ontplooit en met zijn unieke persoonlijkheid, achtergrond en talent bijdraagt aan de identiteit van onze universiteit.

Fotograaf en copyright: Wouter van der Wolk

UvA-studenten en -medewerkers hebben duidelijk gemaakt dat gelijkwaardigheid, inclusie en diversiteit onze aandacht behoeven. Bij onderzoek van de voormalige Commissie Diversiteit gaf 62% van de ondervraagden aan graag een bredere vertegenwoordiging van achtergronden, levensstijlen, culturen en denkscholen aan de UvA te zien. Velen ervaren onze universiteit als te wit en het curriculum als te westers. Daar proberen we verandering in te brengen.

Een nieuwe wind

Wij onderkennen dat er meer kan worden gedaan om gelijkwaardigheid, inclusie en diversiteit te vergroten, en nu is het daar de juiste tijd voor. De aanstelling van Chief Diversity Officer (CDO) Anne de Graaf (november 2017) zal een impuls geven aan de veranderingen die we willen bewerkstelligen. Samen met de (waarnemende) Diversity Officers van de faculteiten, het Diversity Team, vertegenwoordigers van de FSR met diversiteit in hun portefeuille, andere collega’s en de studentenpopulatie zet Anne zich in voor een inclusievere en sociaal rechtvaardigere universiteit waar gelijkwaardigheid, inclusie en diversiteit vanzelfsprekend zijn. We richten ons daarbij op etnische diversiteit en op gelijkwaardigheid en inclusie van bijvoorbeeld mensen met verschillende sociaal-culturele achtergronden, genders, geloof, seksuele geaardheden en functiebeperking.

Omdat iedere faculteit een andere identiteit en problematiek kent, heeft elke faculteit een eigen Diversity Officer. Samen met hun gemeenschap bepalen zij het diversiteitsbeleid binnen hun eigen faculteit.

Deel je ideeën

Lees over onze visie en de initiatieven die plaatsvinden in onze UvA-gemeenschap. We nodigen je van harte uit om van je te laten horen door een bericht achter te laten in onze ideeënbus of door (anoniem) een stuk voor onze blog, column of opiniestuk aan te leveren. Naast een plaats om informatie te delen, willen we een veilige plek bieden aan medewerkers en studenten om zich op het gebied van diversiteit te kunnen uiten. We horen graag van je.