Welke opleiding volg je?
Informatie

De openingstijden van de UB op 18, 19 en 20 mei kunnen afwijken. Ga naar uva.nl/studieplekExterne link voor actuele informatie.

Informatie voor
[ ingeschreven studenten ]
Welke opleiding volg je?
Informatie

De openingstijden van de UB op 18, 19 en 20 mei kunnen afwijken. Ga naar uva.nl/studieplekExterne link voor actuele informatie.

Centrale Diversity Office

Laatst gewijzigd op 19-04-2024 12:21
Het CDO werkt aan een omgeving waar iedereen zich veilig, gerespecteerd en ondersteund voelt door beleid te bevragen, evenementen te organiseren en mensen bij elkaar te brengen.
Toon informatie voor jouw opleiding
Nu zie je algemene informatie op deze site. Kies je opleiding om ook informatie te zien die specifiek voor jouw opleiding geldt, zoals deadlines, regelingen en contactgegevens.
Welke opleiding volg je?

In de Nota Diversiteit staan verschillende ambities geformuleerd. Deze worden onder andere gerealiseerd door de inzet van Diversity Officers.

Centrale Diversity Officer en Facultaire Diversity Officers

Het Centrale Diversity Office (CDO)Externe link, onder leiding van Centrale Diversity Officer Machiel KeestraExterne link, zet zich in om de UvA campus inclusiever, toegankelijker en gelijkwaardiger te maken, zodat elke collega en student zich thuis, veilig, gerespecteerd en ondersteund voelt. 

Daarnaast heeft elke faculteit een eigen Diversity Officer.  Lees meer over de Faculty Diversity Officers aan jouw faculteit

Initiatieven op gebied van diversiteit en inclusie stimuleren

De rol van een Diversity Officer bestaat uit verschillende taken, zoals initiatieven binnen en buiten de UvA te identificeren, stimuleren, creëren en realiseren. Zie bij voorbeeld de verschillende diversiteitsprogramma’s, trainingen en projecten op de UvA. 

En wist je dat het CDO een Grassroots FondsExterne link heeft? Omdat we geloven dat je iedereen nodig hebt bij het realiseren van een toegankelijke universiteit voor iedereen, kunnen studenten die een idee hebben voor een initiatief dat bijdraagt aan gelijkwaardigheid, diversiteit en inclusie eenmalig subsidie ontvangen.

Inclusiekalender

Op een internationale campus als de onze kom je ongetwijfeld in aanraking met culturen die andere gebruiken en tradities hebben dan jouw eigen cultuur. Het kan een verrijking zijn om met collega’s aandacht te besteden aan feestdagen, maar het is moeilijk om van elke dag op de hoogte te zijn. De Inclusiekalender van het CDO kan je daarbij helpen. Gebruik de kalender ook ter inspiratie voor het organiseren van evenementen waar je financiële ondersteuning voor kan aanvragen, zoals het Grassroots FondsExterne link en Campus Connection SupportExterne link

Download de interactieve Inclusiekalender (pdf) of de printbare Inclusiekalender (pdf) of de tekst-only versie (pdf) voor text-to-speech software.

Samenwerking met raden, netwerken en communities

Omdat iedereen nodig is én er toe doet, onderhoudt het CDO bijvoorbeeld ook nauw contact met de Centrale Studentenraad, de Centrale Ondernemingsraad en met verschillende netwerken en communities. Ook buiten de UvA wordt er nauw samengewerkt met verschillende netwerken en partners, zoals het Landelijk Overleg Diversity Officers (LanDO), League of European Research Universities (LERU) en het EchoExterne link Expertise Centrum Diversiteitsbeleid.

Wat Diversity officers verder doen

Diversity Officers hebben verder als taak:

  • concrete stappen bij onderzoeks- en onderwijsinstituten aan dragen en ondersteunen
  • het ‘cultural change proces’ aan jagen dat nodig is om sommige issues aan te pakken
  • bestuurders, hun eenheid en de instelling als geheel scherp houden op deze issues
  • als expert binnen de instelling fungeren en adviseren over diversiteit en inclusiviteit

Zowel de Centrale Diversity Officer als de Facultaire Diversity Officers maken geen beleid. De verantwoordelijkheid voor maatregelen en uitvoering blijft bij het College van Bestuur en decanen.

Contact

Wij willen een veilige plek bieden aan medewerkers en studenten om zich op het gebied van diversiteit te kunnen uiten. Je kunt altijd (anoniem) contact met ons opnemen via diversity@uva.nlExterne link.