Welke opleiding volg je?
Informatie voor
[ ingeschreven studenten ]
Welke opleiding volg je?

Centrale Diversity Office

Laatst gewijzigd op 17-10-2023 15:56
Lees meer over de inzet van Diversity Officers.
Toon informatie voor jouw opleiding
Nu zie je algemene informatie op deze site. Kies je opleiding om ook informatie te zien die specifiek voor jouw opleiding geldt, zoals deadlines, regelingen en contactgegevens.
Welke opleiding volg je?

In de Nota Diversiteit staan verschillende ambities geformuleerd. Deze worden onder andere gerealiseerd door de inzet van Diversity Officers.

Centrale Diversity Officer en Facultaire Diversity Officers

Sinds 2017 heeft het College van Bestuur een Central Diversity OfficeExterne link (CDO) en team aangesteld. Sinds februari 2022 is Machiel Keestra de Centrale Diversity OfficerExterne link. Daarnaast heeft elke faculteit een eigen Diversity Officer. Lees wie de Faculty Diversity OfficersExterne link zijn binnen de UvA. Meer over de Faculty Diversity Officers aan jouw faculteit

Initiatieven op gebied van diversiteit en inclusie stimuleren

De rol van een Diversity Officer bestaat uit verschillende taken, zoals initiatieven binnen en buiten de UvA te identificeren, stimuleren, creëren en realiseren. Mentorprogramma’s zijn daar een voorbeeld van. Wist je bijvoorbeeld ook dat het CDO een Grassroots FondsExterne link heeft? Omdat we geloven dat je iedereen nodig hebt bij het realiseren van een toegankelijke universiteit voor iedereen, kunnen studenten die een idee hebben voor een initiatief dat bijdraagt aan gelijkwaardigheid, diversiteit en inclusie eenmalig subsidie ontvangen.

Samenwerking met raden, netwerken en communities

Omdat iedereen nodig is én er toe doet, onderhoudt het CDO bijvoorbeeld ook nauw contact met de Centrale Studentenraad, de Centrale Ondernemingsraad en met verschillende netwerken en communities. Ook buiten de UvA wordt er nauw samengewerkt met verschillende netwerken en partners, zoals het Landelijk Overleg Diversity Officers (LanDO), League of European Research Universities (LERU)Externe link en het Echo Expertise Centrum Diversiteitsbeleid.Externe link

Wat Diversity officers verder doen

Diversity Officers hebben verder als taak:

  • concrete stappen bij onderzoeks- en onderwijsinstituten aan dragen en ondersteunen
  • het ‘cultural change proces’ aan jagen dat nodig is om sommige issues aan te pakken
  • bestuurders, hun eenheid en de instelling als geheel scherp houden op deze issues
  • als expert binnen de instelling fungeren en adviseren over diversiteit en inclusiviteit

Zowel de Centrale Diversity Officer als de Facultaire Diversity Officers maken geen beleid. De verantwoordelijkheid voor maatregelen en uitvoering blijft bij het College van Bestuur en decanen.

Contact

Wij willen een veilige plek bieden aan medewerkers en studenten om zich op het gebied van diversiteit te kunnen uiten. Je kunt altijd (anoniem) contact met ons opnemen via diversity@uva.nlExterne link.