Welke opleiding volg je?
Informatie voor
[ ingeschreven studenten ]
Welke opleiding volg je?

Diversiteitsbeleid

Laatst gewijzigd op 15-02-2024 09:42
Lees meer over de beleidsinitiatieven van de UvA.
Toon informatie voor jouw opleiding
Nu zie je algemene informatie op deze site. Kies je opleiding om ook informatie te zien die specifiek voor jouw opleiding geldt, zoals deadlines, regelingen en contactgegevens.
Welke opleiding volg je?

UvA-breed diversiteitsbeleid

De UvA zet zich in voor inclusiviteit en kansengelijkheid. Dit betekent dat we studenten gelijke kansen geven, ongeacht hun achtergrond. Om hier aan te blijven werken, hebben we een Nota Diversiteit waar allerlei initiatieven uit voortkomen.

Met de Nota Diversiteit heeft de UvA een kader voor diversiteit en inclusie. Deze nota gebruiken we als uitgangspunt voor beleidsvorming en beleidsuitvoering op het gebied van diversiteit en inclusie binnen de universiteit.

Lees hier meer over de Nota Diversiteit en andere diversiteitsinitiatievenExterne link