Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!

Diversiteit en inclusie aan de Faculteit der Maatschappij- en Gedragswetenschappen

Aan de Faculteit der Maatschappij- en Gedragswetenschappen (FMG) is in 2020 een diversiteitscommissie ingesteld, bestaande uit wetenschappers, ondersteunend personeel en studenten. Het doel van de commissie is een meer diverse en inclusieve faculteit, zowel voor studenten als voor medewerkers.

Onze diversity officer

Marieke Brand is sinds september 2019 de facultaire diversity officer. Ze werkt nauw samen met andere facultaire diversity officers en met het team van het hoofd diversiteitsbureau van de UvA. De facultaire diversity officer heeft het initiatief genomen om binnen de faculteit de diversiteitswerkgroep (zoals hierboven vermeld) op te richten.

Deze werkgroep bestaat uit vrijwilligers die bereid zijn om mee vorm te geven aan het diversiteitsbeleid dat binnen de faculteit wordt ontwikkeld. Op deze manier zijn alle afdelingen vertegenwoordigd. Hun advies heeft geresulteerd in een actieplan diversiteit in 2020, waarin de beleidsstappen zijn geïnformeerd die de decaan vervolgens heeft genomen.

Drs. M.E. (Marieke) Brand

Diversity officer FMG

 • Maatregelen

  Naar aanleiding van de publicatie van het UvA-diversiteitsdocument zijn deze maatregelen tot nu toe bij de FMG genomen:

  • Diversiteit aan de FMG: ons statement
  • Maatregelen op het gebied van gender balance
  • Procedures ter ondersteuning van de sociale veiligheid
  • Outreach-activiteiten
 • Initiatieven

  Zomerprogramma voor eerstegeneratiestudenten
  In de zomer van 2020 heeft de Faculteit Sociale Wetenschappen voor het eerst deelgenomen aan het programma Get Ready. Het 'Get Ready'-programma is een driedaags zomerprogramma dat bedoeld is om eerstegeneratiestudenten (studenten die als eerste in hun familie naar de universiteit gaan) te helpen zich sneller thuis te voelen aan de UvA en goed voorbereid te zijn op de start van hun studie.

  Toetreding en doorstroom van jongeren met een migratieachtergrond

  De FMG is een van de faculteiten die sinds 2020 deelneemt aan het UvA-programma 'Meet your mentor'. Het doel van dit programma is om jongeren met een migratieachtergrond te ondersteunen bij hun doorstroming naar de arbeidsmarkt.
  Zie ook de diversiteitsblog: Meet Your Mentor Students Excited to Start.

  Diversiteitscommissies actief bij de afdelingen

  De diversiteitscommissies bij de afdelingen houden zich bezig met verschillende onderwerpen, die verband houden met de specifieke context van die afdelingen. Ze zijn allemaal aangesloten bij de FMG-diversiteitswerkgroep, waar ook kennis wordt gedeeld en bediscussieerd.

  Grassroots-organisaties voor studenten en medewerkers
  We zijn trots dat er twee organisaties zijn ontstaan ​​binnen de faculteit die zich inzetten voor diversiteit, gelijkheid en inclusie en die een platform bieden voor onze studenten en medewerkers om zich met elkaar te verhouden.

  • Amsterdam United, intersectionele studentenorganisatie. Bezoek hun website en Facebook.
  • #justdiversity, is actief op Microsoft Teams. Stuur een e-mail om je aan te melden, dan blijf je op de hoogte van de vele diversiteitgerelateerde evenementen die plaatsvinden in de faculteit.
  • Let Me Tell You-project op de muren van de REC: meer informatie volgt binnenkort.

  Lezingen

  In deze faculteit zijn er veel lezingen en evenementen over onderwerpen die te maken hebben met diversiteit. Om er een paar te noemen:

  Decolonising Europe - Amsterdam Centre for European Studies Alle lezingen worden online gepland en eerdere lezingen kunnen nog steeds worden bekeken
  Thinking through the Crises - Amsterdam Research Centre for Gender and Sexuality. Alle lezingen zijn nog te bekijken.
  Bridging Race and Migration Studies - Amsterdam Centre for European Studies.