Welke opleiding volg je?
Informatie voor
[ ingeschreven studenten ]
Welke opleiding volg je?

Topcultuur

Laatst gewijzigd op 21-05-2024 16:37
Lever je een culturele topprestatie en studeer je aan de UvA? Bespreek hoe je culturele activiteiten en studie kunt combineren en check of je in aanmerking komt voor bepaalde faciliteiten.
Toon informatie voor jouw opleiding
Nu zie je algemene informatie op deze site. Kies je opleiding om ook informatie te zien die specifiek voor jouw opleiding geldt, zoals deadlines, regelingen en contactgegevens.
Welke opleiding volg je?

Wanneer ben je een student die een culturele topprestatie levert?

Je kunt door de UvA worden aangemerkt als topcultuurstudent als je aan een van de volgende voorwaarden voldoet:

  • Je levert een culturele topprestatie binnen en professionele organisatie die gericht is op een van de (podium)kunsten;
  • Je oefent je kunst uit op (inter-)nationale podia, festivals of kunstzalen die te goeder naam en faam bekend staan.

Welke ondersteuning kun je van ons verwachten?

1. Studieplan en faciliteiten

De studieadviseur van je opleiding kan je helpen met het opstellen van een studieplan. Afhankelijk van de mogelijkheden van je opleiding kan de studieadviseur je adviseren over een optimale afstemming tussen studie en het uitoefenen van je kunst. Denk hierbij aan gesprekken met docenten over aanpassing van je studieprogramma, het aanvragen van een extra tentamenkans of het verschuiven van tentamendata bij de examencommissie wanneer die net in een periode van optredens vallen. De facilitaire mogelijkheden kunnen verschillen per faculteit en/of opleiding en mogen in principe de leerdoelen/eindtermen van de opleiding niet in gevaar brengen.

2. Financiële regeling

De regeling Topcultuur kent een mogelijk om bij studievertraging financiële ondersteuning aan te vragen uit het Profileringsfonds voor een periode van in totaal maximaal 6 maanden per studiejaar en maximaal 12 maanden tijdens de gehele studie in de vorm van een gift. De belangrijkste voorwaarden om voor deze steun in aanmerking te komen zijn: 

  • Je hebt tijdig contact opgenomen met je studieadviseur en/of studentendecaan over de ontstane vertraging;
  • Je hebt nog geen afsluitend doctoraal- of masterdiploma behaald.

Meer informatie vind je in de UvA Regeling TopcultuurExterne link en in de Regeling Profileringsfonds die je vindt op de pagina over het Profileringsfonds (Algemene deel + blz. 8, 9 en 17).

3. Advies over regelingen

Je studieadviseur kan je uitleg geven over regelingen binnen de universiteit, zoals een uitzondering op het Bindend Studieadvies of financiële tegemoetkoming bij studievertraging. Om hiervoor in aanmerking te komen, is het belangrijk dat je elk studiejaar regelmatig contact hebt met je studieadviseur over je voortgang.

Contact

Heb je vragen over de regeling? Kom je in aanmerking voor een topcultuur status? Neem dan contact op met studentendecaan Marjan Kuiper, coördinator Topcultuur via topcultuurcoordinator-sts@uva.nlExterne link.

Een aanvraag voor de status wordt besproken in de commissie Topcultuur die eens in de 8 weken bij elkaar komt. De directeur van CREAExterne link is voorzitter van de commissie.

Contact

Marjan Kuiper Studentendecaan Studenten Services

Heb je vragen over de Regeling Topsport of Regeling Topcultuur? Neem dan contact op met studentendecaan Marjan Kuiper, coördinator Topsport en Topcultuur. Dat kan via een e-mail of via het maken van een afspraak.

Contactgegevens

Mail Marjan Kuiper

envelopeStuur een e-mailj.m.kuiper@uva.nl