Welke opleiding volg je?

Profileringsfonds

Laatst gewijzigd op 25-11-2022
Het Profileringsfonds van de UvA biedt financiële ondersteuning als je door bijzondere persoonlijke omstandigheden studievertraging oploopt.
Toon informatie voor jouw opleiding
Nu zie je algemene informatie op deze site. Kies je opleiding om ook informatie te zien die specifiek voor jouw opleiding geldt, zoals deadlines, regelingen en contactgegevens.
Welke opleiding volg je?

Bijzondere omstandigheden 

Bijzondere persoonlijke omstandigheden zijn bijvoorbeeld:

  • Ziekte (bijv. operatie, de ziekte van Pfeiffer, psychiatrische problemen)
  • Een functiebeperking of chronische ziekte (bijv. doofheid, reuma, de ziekte van Crohn)
  • Bijzondere familieomstandigheden (bijv. zorgen voor een ouder/mantelzorg, ziekte of overlijden van een ouder)
  • Zwangerschap
  • Topsport of topcultuur
  • Een onvoldoende studeerbare opleiding

Bestuursjaar

Loopt je studievertraging op doordat je een bestuursfunctie bij een studentenvereniging of studentenorganisatie vervult of deelneemt aan een medezeggenschapsorgaan? Ook dan kun je aanspraak maken op financiële ondersteuning uit het Profileringsfonds. 

De aanvraag

De aanvraag voor een bijdrage uit het Profileringsfonds loopt via een studentendecaan. Voorafgaand aan de afspraak met een studentendecaan bespreek je met je studieadviseur welke oplossingen er zijn om je studievertraging in te lopen of tegemoet te komen. Indien je de reminder mail over studievertraging hebt ontvangen dan is een afspraak met de studieadviseur niet meer nodig.

Mocht je in aanmerking komen voor financiële ondersteuning, dan bespreek je met de studentendecaan zowel de optie van een bijdrage uit het Profileringsfonds als de voorziening van DUOExterne link.

Bekijk de hele 'Regeling Profileringsfonds 2021' (pdf). De lijst op pagina's 18 t/m 21 'Deel 4 Studentenorganisaties en studentenpartijen' is geldig t/m 31 augustus 2022. De meest actuele lijst vind je op de pagina Bestuursbeurs aanvragen als bestuurslid van een studentenorganisatie onder het kopje Erkende studentorganisatie.

Contact

Studentendecanen

Bij de studentendecanen kun je terecht voor een vertrouwelijk gesprek over jou als persoon en je studievoortgang. Bekijk hier onze voorwaarden voor begeleiding en hulp.

Contactgegevens