Welke opleiding volg je?
Informatie voor
[ ingeschreven studenten ]
Welke opleiding volg je?

Profileringsfonds

Laatst gewijzigd op 29-05-2024 11:15
Het Profileringsfonds van de UvA biedt financiële ondersteuning als je door overmacht en bijzondere omstandigheden studievertraging oploopt.
Toon informatie voor jouw opleiding
Nu zie je algemene informatie op deze site. Kies je opleiding om ook informatie te zien die specifiek voor jouw opleiding geldt, zoals deadlines, regelingen en contactgegevens.
Welke opleiding volg je?

Bijzondere omstandigheden 

Bijzondere persoonlijke omstandigheden zijn bijvoorbeeld:

Bestuursjaar

Loop je studievertraging op doordat je een bestuursfunctie bij een studentenvereniging of studentenorganisatie vervult of deelneemt aan een medezeggenschapsorgaan? Ook dan kun je aanspraak maken op financiële ondersteuning uit het Profileringsfonds. Kijk voor meer informatie op de pagina Bestuursbeurs.

Aanvraag

De aanvraag voor een bijdrage uit het Profileringsfonds loopt via een studentendecaan. Voorafgaand aan de afspraak met een studentendecaan, bespreek je met je studieadviseur welke oplossingen er zijn om je studievertraging in te lopen of tegemoet te komen. Indien je de reminder mail over studievertraging hebt ontvangen dan is een afspraak met de studieadviseur niet meer nodig.

Met de studentendecaan bespreek je of er een voldoende aantoonbare relatie is tussen de studievertraging en de omstandigheden. Hierbij kunnen de criteria van het Profileringsfonds en de voorzieningen van DUOExterne link worden besproken.

Ga voor informatie over het Profileringsfonds naar uva.nlExterne link. De meest actuele lijst Erkende studentorganisaties vind je op de pagina Bestuursbeurs aanvragen als bestuurslid van een studentenorganisatie

Contact

Studentendecanen

Bij de studentendecanen kun je terecht voor een vertrouwelijk gesprek over jou als persoon en je studievoortgang. Bekijk hier onze voorwaarden voor begeleiding en hulp.

Contactgegevens