Welke opleiding volg je?
Informatie voor
[ ingeschreven studenten ]
Welke opleiding volg je?

Onderwijsevaluaties

Laatst gewijzigd op 19-03-2024 12:24
Het onderwijs wordt op verschillende manieren geëvalueerd. Lees hier de verschillende manieren waarop jouw opleiding geëvalueerd wordt, en wat jouw rol hierin is.
Toon informatie voor jouw opleiding
Nu zie je algemene informatie op deze site. Kies je opleiding om ook informatie te zien die specifiek voor jouw opleiding geldt, zoals deadlines, regelingen en contactgegevens.
Welke opleiding volg je?

Met jouw feedback kunnen we het studieprogramma elk jaar verbeteren. Het is dus heel belangrijk dat je evaluaties blijft invullen en van je laat horen over het studieprogramma.

Cursusevaluaties 

Aan het einde van een cursus vul je een evaluatieformulier in. Je wordt bijvoorbeeld gevraagd naar jouw oordeel over de opzet van de cursus, de werkvormen, hoeveel je hebt geleerd, de toetsing, en de kennis en kunde van de docent. Je kan op het formulier ook suggesties doen aan de docent, of ervaringen delen. Lees hier meer over de evaluaties.

Na afloop van het vak ontvang je een terugkoppeling van de resultaten van de enquête via Canvas. In dit rapport staan de uitkomsten van de evaluatie van het vak en hoe deze worden gebruikt. Zo krijg je inzicht in wat er wordt gedaan met de feedback die je hebt gegeven. Je kan dit rapport 3 maanden na afloop van het de cursus bekijken op de Canvaspagina van het desbetreffende vak. 

Opleidingscommissie

Je kunt ook feedback op jouw opleiding geven via de opleidingscommissie. De opleidingscommissie geeft gevraagd en ongevraagd advies aan de onderwijsdirecteur van de opleiding. Heb je ideeën, klachten of verbetervoorstellen over jouw opleiding? Lees hier hoe je contact opneemt met de Opleidingscommissie

Accreditatie

Om de 6 jaar evalueert de Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie (NVAOExterne link) de programma's voor heraccreditatie door het Centraal Register Opleidingen Hoger Onderwijs (CROHOExterne link). De visitatierapporten van de opleidingen kun je lezen op de website van de NVAO.