Welke opleiding volg je?
Informatie voor
[ ingeschreven studenten ]
Welke opleiding volg je?

UvA Q studentenfeedback

Laatst gewijzigd op 19-03-2024 12:22
Als je aan de UvA studeert, word je regelmatig gevraagd om feedback op het onderwijs te geven. Dit biedt je docent(en) input om de kwaliteit van het onderwijs te monitoren en verbeteren.
Toon informatie voor jouw opleiding
Nu zie je algemene informatie op deze site. Kies je opleiding om ook informatie te zien die specifiek voor jouw opleiding geldt, zoals deadlines, regelingen en contactgegevens.
Welke opleiding volg je?

Jouw feedback is belangrijk 

Door het invullen van de enquête geef je jouw docent(en) aanknopingspunten om het onderwijs waar nodig te verbeteren. Op deze manier draag je als student bij aan de kwaliteitszorg van je opleiding. Feedback geef je vooral om de kwaliteit van het onderwijs te verbeteren voor toekomstige studenten, net zoals studenten van voorgaande jaren dat voor jou gedaan hebben.

Formuleer je feedback concreet en respectvol

Om je docent(en) in staat te stellen het onderwijs gericht te verbeteren, is het van belang om bruikbare feedback te geven. Zorg dat je feedback concrete suggesties voor verandering bevat. Je docent leest alle antwoorden, dus formuleer je feedback op een manier waarop jij hem zelf ook zou willen ontvangen. Kritisch zijn mag, maar blijf respectvol. Onnodig beledigende feedback wordt gemodereerd voordat deze wordt gedeeld met je docent.

Terugkoppeling van de uitkomsten

Na afloop van het vak ontvang je een terugkoppeling van de resultaten van de enquête via Canvas. In dit rapport staan de uitkomsten van de evaluatie van het vak en hoe deze worden gebruikt. Zo krijg je inzicht in wat er wordt gedaan met de feedback die je hebt gegeven.

Anonimiteit

De antwoorden die je bij een evaluatie invult, zijn anoniem. De docent kan niet zien wie welk antwoord heeft gegeven en de resultaten worden anoniem verwerkt en gerapporteerd. Alleen als je iets heel herkenbaars opschrijft zou de docent kunnen herleiden van wie de opmerking is (zoals het omschrijven van een heel concreet voorval, of het opschrijven van je eigen naam).

Een uitzondering hierop zijn de evaluaties waarin naar je studentnummer gevraagd wordt. Het is niet verplicht je studentnummer in te vullen, maar als je dit wel invult geef je de opleiding de mogelijkheid om in iets meer detail de resultaten te analysen.

Contact

Heb je nog vragen of opmerkingen over UvA Q? Stuur een mail naar Linda SchmaleExterne link.