info-circle
student.uva.nl is vernieuwd. Lees meer...
Welke opleiding volg je?

Opleidingscommissie

Laatst gewijzigd op 01-08-2022
In een opleidingscommissie (OC) denken studenten samen na over verbetering van de kwaliteit en de inhoud van het onderwijs.
Toon informatie specifiek voor jouw opleiding
Nu zie je algemene informatie op deze site. Kies je opleiding om ook informatie te zien die specifiek voor jouw opleiding geldt, zoals deadlines, regelingen en contactgegevens.
Welke opleiding volg je?

Opleidingscommissies bestaan voor de helft uit studenten en voor de helft uit docenten, en hebben een belangrijke taak in de zorg voor de kwaliteit voor het onderwijs(proces).

Een opleidingscommissie heeft tot taak het (ongevraagd) adviseren over het bevorderen en waarborgen van de kwaliteit van de opleiding(en). Dit doet zij door advies te geven over de onderwijs- en examenregelingen (OER) en over de uitvoering daarvan en het (ongevraagd) advies uitbrengen aan het bestuur van de opleiding en de decaan over alle aangelegenheden betreffende het onderwijs in de desbetreffende opleiding. Hiermee vervult de OC een onmisbaar onderdeel van de kwaliteitszorg.

Dit doet de opleidingscommissie

  • De opleidingscommissie (OC) is een medezeggenschapsorgaan en adviseert over de opzet van curricula, beleidsvorming en kwaliteitsbevordering en -bewaking.
  • De commissie heeft instemmings- en adviesrecht over een aantal onderwerp in de onderwijs- en examenregeling. 
  • De commissie beoordeelt of de regeling goed wordt uitgevoerd. 
  • De commissie adviseert het bestuur van de opleiding over het onderwijs van de opleiding. 

Een gedetailleerder overzicht van de taken van de opleidingscommissie kun je vinden in de handreiking voor opleidingscommissies. (pdf)

Hiervoor kun je bij de opleidingscommissie terecht

Heb je een klacht of opmerking over je opleiding of vak? Neem contact op met de OC via het mailadres onderaan. Zij behandelen je suggestie en ondernemen eventueel actie.

Contact en samenstelling van jouw opleidingscommissie

Lid worden van de opleidingscommissie

Lijkt het jou leuk om mee te denken over verbeteringen in je opleiding? Dan is de opleidingscommissie wellicht iets voor jou. Lees hier hoe je lid kan worden van de opleidingscommissie.