Welke opleiding volg je?
Informatie voor
[ ingeschreven studenten ]
Welke opleiding volg je?

Noodfonds

Laatst gewijzigd op 11-08-2023 08:05
Ben je student of promovendus aan de UvA en bevind je je in een noodsituatie die financiële problemen oplevert? Dan kun je een beroep doen op het Noodfonds.
Toon informatie voor jouw opleiding
Nu zie je algemene informatie op deze site. Kies je opleiding om ook informatie te zien die specifiek voor jouw opleiding geldt, zoals deadlines, regelingen en contactgegevens.
Welke opleiding volg je?

De hulp vanuit het Noodfonds is bedoeld voor studenten of promovendi met een geringe financiële draagkracht. Er moet sprake zijn van voldoende studievoortgang, en de situatie moet acuut zijn, incidenteel, van beperkte omvang en oplosbaar.

Noodsituaties

Het Noodfonds is voor noodsituaties die:

  • acuut zijn: een oplossing via andere voorzieningen (studiefinanciering, afstudeerfonds of bijzondere bijstand) op het moment van optreden van de noodsituatie niet mogelijk is
  • incidenteel zijn: er is geen sprake is van een herhaalde, permanente of structurele noodsituatie
  • van beperkte omvang zijn: het zijn geen grote bedragen
  • oplosbaar zijn: de éénmalige hulp biedt een reële en effectieve oplossing.

De financiële bijdrage van het Noodfonds hoeft niet terugbetaald te worden, het is een gift.

Aanvraagprocedure

Om een beroep te kunnen doen op het Noodfonds kun je een afspraak maken met een studentendecaan. De studentendecaan legt de aanvraag vergezeld van bewijsstukken voor aan een commissie van drie collega studentendecanen, die de aanvraag toetst aan de toekenningscriteria en beoordeelt of het verzoek kan worden gehonoreerd. Wanneer het gaat om incidentele hulp wordt de procedure binnen één week afgerond.

Noodfonds voor Surinaamse studenten

Jaarlijks worden maximaal 5 beurzen van € 300 per maand ter beschikking gesteld aan Surinaamse studenten, die door omstandigheden buiten hun schuld problemen hebben met de financiering van hun studie. De beurzen worden verstrekt voor een periode van maximaal 8 maanden. Het doel van deze beurzen is het bevorderen van de studievoortgang, waarna de kans vergroot is dat een beroep kan worden gedaan op fondsen van particuliere instellingen. Bij de selectie zal onder meer worden gelet op de studievoortgang, de prognose van de datum van afstuderen en de overige inkomsten.

De deadline voor aanvragen voor Surinaamse studenten zal rond 1 november 2022 zijn. Tegen die tijd wordt deze pagina bijgewerkt en komt er een online formulier beschikbaar.

Contact

Studentendecanen

Bij de studentendecanen kun je terecht voor een vertrouwelijk gesprek over jou als persoon en je studievoortgang. Bekijk hier onze voorwaarden voor begeleiding en hulp.

Contactgegevens