Welke opleiding volg je?
Informatie voor
[ ingeschreven studenten ]
Welke opleiding volg je?

Het nakijken, beoordelen en registreren van je studieresultaten

Laatst gewijzigd op 29-04-2024 12:10
De beoordelingssystemen van landen kunnen verschillen. Bij je diploma ontvang je daarom standaard een overzicht van de Nederlandse cijfers en hun buitenlandse equivalenten.
Toon informatie voor jouw opleiding
Nu zie je algemene informatie op deze site. Kies je opleiding om ook informatie te zien die specifiek voor jouw opleiding geldt, zoals deadlines, regelingen en contactgegevens.
Welke opleiding volg je?

Cijfer- en beoordelingssysteem UvA

  • Voor de meeste vakken krijg je een (eind)cijfer tussen de 1 en 10. (Deel)cijfers worden gegeven met maximaal 1 cijfer achter de komma. Eindcijfers worden meestal afgerond naar hele of halve cijfers. Zie voor meer details over cijfers de Onderwijs- en Examenregeling van jouw opleiding.
  • Er zijn ook vakken met de uitslag ‘aan verplichtingen voldaan’/‘aan de eisen voldaan’ (AVV) of ‘niet aan de eisen voldaan’/‘niet aan verplichtingen voldaan’ (NAV). 
  • Had je je aangemeld voor een vak maar niet deelgenomen of je te laat uitgeschreven? Dan krijg je de melding 'niet aanwezig met poging' (NAP) wat een effect kan hebben op de cum laude-regeling.