Welke opleiding volg je?
Informatie voor
[ ingeschreven studenten ]
Welke opleiding volg je?

Gedragscode studentenverenigingen

Laatst gewijzigd op 20-03-2023 11:54
De UvA, de HvA en de VU hebben, in samenwerking met de Amsterdamse Kamer van Verenigingen (AKvV) en de daarbij aangesloten studentenverenigingen, een gedragscode opgesteld.
Toon informatie voor jouw opleiding
Nu zie je algemene informatie op deze site. Kies je opleiding om ook informatie te zien die specifiek voor jouw opleiding geldt, zoals deadlines, regelingen en contactgegevens.
Welke opleiding volg je?

In de gedragscode zijn afspraken vastgelegd over de gang van zaken tijdens de kennismakingstijd van de studentenverenigingen. Het gaat hierbij om normen en waarden waar iedereen, namens wie de gedragscode is ondertekend, zich aan dient te houden. De gedragscode vervangt de eerdere code uit 2018.

Download de Gedragscode ‘Promotie- en kennismakingstijd van studentenverenigingen te Amsterdam 2020’ (pdf).

Lees meer over de Amsterdamse Kamer van VerenigingenExterne link.