Informatie

Bekijk de nieuwe studieresultatenpagina. Weer een stap richting de juiste info op één plek

Welke opleiding volg je?

Gedragscode studentenverenigingen

Laatst gewijzigd op 01-08-2022
De UvA, de HvA en de VU hebben, in samenwerking met de Amsterdamse Kamer van Verenigingen (AKvV) en de daarbij aangesloten studentenverenigingen, een gedragscode opgesteld.
Meer over de AKvV
Toon informatie voor jouw opleiding
Nu zie je algemene informatie op deze site. Kies je opleiding om ook informatie te zien die specifiek voor jouw opleiding geldt, zoals deadlines, regelingen en contactgegevens.
Welke opleiding volg je?

In de gedragscode zijn afspraken vastgelegd over de gang van zaken tijdens de kennismakingstijd van de studentenverenigingen. Het gaat hierbij om normen en waarden waar iedereen, namens wie de gedragscode is ondertekend, zich aan dient te houden. De gedragscode vervangt de eerdere code uit 2018.

Download hier de Gedragscode ‘Promotie- en kennismakingstijd van studentenverenigingen te Amsterdam 2020’ (pdf).