Welke opleiding volg je?
Informatie voor
[ ingeschreven studenten ]
Welke opleiding volg je?

Erkenning aanvragen voor een nieuwe studievereniging, studentenvereniging of studentenorganisatie

Laatst gewijzigd op 03-04-2024 13:08
Om een bestuursbeurs te mogen ontvangen als bestuurslid, moet de studievereniging, studentenvereniging of studentenorganisatie waarvan je in het bestuur zit erkend zijn. Vraag erkenning aan
Toon informatie voor jouw opleiding
Nu zie je algemene informatie op deze site. Kies je opleiding om ook informatie te zien die specifiek voor jouw opleiding geldt, zoals deadlines, regelingen en contactgegevens.
Welke opleiding volg je?

Is jouw organisatie nog niet erkend? Dan kun je nog geen aanspraak maken op een bestuursbeurs. Een bestuur kan jaarlijks voor 1 mei een verzoek indienen tot erkenning met ingang van het daaropvolgende studiejaar.

Welke organisaties zijn al erkend?

Bekijk de actuele lijst 'toekenning gelden erkende studentenorganisaties' per 1 september 2023 (pdf). In de lijst is ook te zien hoeveel beursmaanden zijn toegekend aan elke organisatie. Deze toekenning is onder meer afhankelijk van het ledenaantal en de omvang van de bestuursactiviteiten. Het aantal te verdelen (beurs)maanden per vereniging en organisatie stelt het College van Bestuur jaarlijks vast.

Een aanvraag indienen

De deadline voor aanvragen is 1 mei. Je kunt een aanvraag voor erkenning digitaal indienen:

Hoe verloopt de erkenning?

De commissie erkenning gaat na 1 mei aan de slag met je aanvraag, en komt met een besluit voor het begin van het nieuwe academisch jaar.

Contact

Bestuursbeurs aanvragen Studenten Services

Contactgegevens