Welke opleiding volg je?
Informatie voor
[ ingeschreven studenten ]
Welke opleiding volg je?

Bestuursbeurs aanvragen als bestuurslid van een studentenorganisatie

Laatst gewijzigd op 05-04-2024 13:16
Ben je een bestuurslid van een erkende vereniging, stichting of studentenorganisatie? Je komt misschien in aanmerking voor een bestuursbeurs. Vraag een bestuursbeurs aan
Toon informatie voor jouw opleiding
Nu zie je algemene informatie op deze site. Kies je opleiding om ook informatie te zien die specifiek voor jouw opleiding geldt, zoals deadlines, regelingen en contactgegevens.
Welke opleiding volg je?

Een bestuursfunctie vergt soms zoveel tijd dat je studievertraging oploopt. De bestuursbeurs is bedoeld als tegemoetkoming hiervoor. Ieder bestuurslid vraagt individueel een bestuursbeurs aan.

Voor wie

Om in aanmerking te komen moet je in het bestuur zijn van:

 • Een studentenvereniging
 • Een studievereniging
 • Een studentenstichting
 • Een overige studentorganisatie (zoals een redactie)

Erkende studentenorganisatie

De studie-, studentenvereniging of studentenorganisatie waarvan je in het bestuur zit moet door de UvA erkend zijn in het kader van de Regeling Profileringsfonds.

Individuele voorwaarden

Naast bestuurslid te zijn van een erkende studentenorganisatie moet je aan de volgende voorwaarden voldoen:

 • Je hebt recht of recht gehad op studiefinanciering van DUO (met uitzondering van internationale studenten).
 • Je bent in het bestuursjaar ingeschreven als voltijdstudent.
 • Je betaalt het wettelijk collegetarief (met uitzondering van internationale studenten en studenten die collegegeldvrij besturen).
 • Je hebt voorafgaand aan het bestuursjaar voldaan aan de BSA norm van de studie waarvoor je ingeschreven staat. 
 • Je hebt tijdens je inschrijving aan de UvA nog geen 24 maanden aan financiering via een bestuursbeurs ontvangen.

Hoeveel (beurs)maanden kun je aanvragen?

In de actuele lijst erkende studentenorganisaties is ook te zien hoeveel beursmaanden zijn toegekend aan jou organisatie. Deze toekenning is onder meer afhankelijk van het ledenaantal en de omvang van de bestuursactiviteiten.

Dit betekent dat binnen jou organisatie, het bestuur verdeelt onderling het totaal aantal (beurs)maanden waarop het recht heeft en vult dit in op het verdeeldocument. Check vooraf of ieder aan de individuele eisen voldoet.

Zit je in een bestuur dat niet aan het begin van het studiejaar wisselt maar gedurende het studiejaar, houd dan rekening met het volgende:

 • het totaal aantal (beurs)maanden waarop het bestuur in het studiejaar recht hebt, moet over beide besturen verdeeld worden
 • als je bestuurstermijn over twee academische jaren is verdeeld, moet je twee keer een beurs aanvragen: voor de (beurs)maanden waarop je in het ene studiejaar recht hebt, en voor de resterende maanden waarop je in het volgende studiejaar recht hebt.

Vergoeding

Per toegekende (beurs)maand ontvang je €327.

Deadline indienen aanvraag

Dien je beursaanvraag individueel in tussen 1 september en (uiterlijk) 1 november aan het begin van het studiejaar waarin je in het bestuur zit. Alleen bestuursleden van besturen met een (afgesproken) afwijkende bestuurswissel dienen de aanvraag later in, maar uiterlijk binnen 2 maanden na de wissel.

Dien een aanvraag in

Je kunt een aanvraag voor een bestuursbeurs digitaal indienen. Zorg eerst dat je een aantal bijlagen bij de hand hebt om toe te voegen:

Belangrijk: dien je beursaanvraag ook in als deze nog niet compleet is. Je kunt de ontbrekende documenten later toevoegen.

Wat gebeurt er na je aanvraag?

Nadat je een aanvraag hebt ingediend ontvang je een bevestiging via e-mail.

 • Wordt je aanvraag goedgekeurd? Dan ontvangt je een beschikking op je correspondentieadres. Binnen enkele weken ontvangt je het geldbedrag (in één keer of maandelijks) op je rekening.
 • Wordt je aanvraag afgewezen? Dan ontvangt je een beschikking op je email-adres. In de beschikking staat een bezwaarclausule.

Uitbetaling

Beurzen van 1 tot en met 5 (beurs)maanden worden aan het eind van het bestuursjaar in één keer uitbetaald. Beurzen van 6 (beurs)maanden of meer worden per maand uitbetaald gedurende het bestuursjaar.

Contact

Bestuursbeurs aanvragen Studenten Services

Contactgegevens