Welke opleiding volg je?
Informatie voor
[ ingeschreven studenten ]
Welke opleiding volg je?

Collegegeldvrij besturen

Laatst gewijzigd op 11-08-2023 08:03
Ga je een voltijdsbestuur functie uitoefenen? Tijdens het bestuursjaar kun je een éénmalige vrijstelling van het collegegeld aanvragen. Je schrijft je dus in zonder collegegeld te betalen.
Toon informatie voor jouw opleiding
Nu zie je algemene informatie op deze site. Kies je opleiding om ook informatie te zien die specifiek voor jouw opleiding geldt, zoals deadlines, regelingen en contactgegevens.
Welke opleiding volg je?

Voor wie

Je komt in aanmerking voor collegegeldvrij besturen als je:

  • Ingeschreven staat voor een voltijdopleiding aan de UvA waarvoor je het wettelijk collegegeld verschuldigd bent. Helaas betekent dit dat studenten van buiten de EU hier niet in aanmerking voor komen.
  • Een bestuursbeurs ontvangt voor een bestuursfunctie bij een erkende studentenorganisatie, een facultaire studentenraad of de Centrale Studentenraad.
  • Een voltijds bestuursfunctie bekleedt (12 maanden), uitgezonderd CSR-leden.
  • Niet eerder gebruik hebt gemaakt van collegegeldvrij besturen.
  • Een verklaring ondertekent waarin je afstand doet van het volgen van onderwijs, het doen van tentamens, het afleggen van examens (je mag je diploma niet aanvragen) en het ontvangen van begeleiding bij studie- en onderzoeksactiviteiten aan de UvA of een andere bekostigde instelling tijdens het volledige collegejaar dat je in het bestuur plaatsneemt.

Deadline aanmelden

Meld je aan voor collegegeldvrij besturen aan het begin van je bestuursjaar. De deadline is 1 oktober.

Meld je aan

Wil je hier gebruik van maken? Meld je aan via bestuursbeurs-sts@uva.nlExterne link

Contact

Bestuursbeurs aanvragen Studenten Services

Contactgegevens