Welke opleiding volg je?
Informatie voor
[ ingeschreven studenten ]
Welke opleiding volg je?

ASVA Studentenvakbond

Laatst gewijzigd op 13-12-2023 15:46
De ASVA Studentenvakbond komt op voor de belangen van alle studenten in Amsterdam en kan je helpen met het vinden van een fiets of een kamer.
Toon informatie voor jouw opleiding
Nu zie je algemene informatie op deze site. Kies je opleiding om ook informatie te zien die specifiek voor jouw opleiding geldt, zoals deadlines, regelingen en contactgegevens.
Welke opleiding volg je?

De ASVA StudentenvakbondExterne link  is opgericht op 25 mei 1945 en behartigt sindsdien de belangen van de Amsterdamse student. Hiervoor verzamelen ze informatie op het gebied van huisvesting en onderwijs. Zo zijn ze in staat een bijdrage te leveren aan het maatschappelijke debat. Wanneer ze iets tegenkomen dat ze onrechtvaardig vinden, hebben ze verschillende middelen om zich hiervoor hard te maken, bijvoorbeeld:

  • het gesprek aangaan met wethouders, gemeenteraadsleden of het College van Bestuur;
  • het doen van onderzoek om de problemen onderbouwd onder de aandacht te krijgen;
  • lobbyen voor betere studentenhuisvesting;
  • het schrijven van persberichten en opinieartikelen;
  • grote acties opzetten en ondersteunen.

Studenten kunnen ook bij de ASVA terecht voor praktische hulp, zo verkopen ze elke dinsdag goedkope en legale fietsen en hebben ze een handige uitleenservice in het CREA Studentencentrum op de Roeterseilandcampus.