Informatie

Bekijk de nieuwe studieresultatenpagina. Weer een stap richting de juiste info op één plek

Welke opleiding volg je?

Beoordeling van je studieresultaten

Laatst gewijzigd op 27-07-2022
De beoordelingssystemen van landen kunnen verschillen. Bij je diploma ontvang je daarom standaard een overzicht van de Nederlandse cijfers en hun buitenlandse equivalenten.
Toon informatie voor jouw opleiding
Nu zie je algemene informatie op deze site. Kies je opleiding om ook informatie te zien die specifiek voor jouw opleiding geldt, zoals deadlines, regelingen en contactgegevens.
Welke opleiding volg je?

Cijfer- en beoordelingssysteem UvA

  • Voor de meeste vakken krijg je een (eind)cijfer tussen de 1 en 10. (Deel)cijfers worden gegeven met maximaal 1 decimaal achter de komma. Eindcijfers worden meestal afgerond naar hele of halve cijfers. Zie voor meer details over cijfers de Onderwijs- en Examenregeling van jouw opleiding.
  • Er zijn ook vakken met de uitslag ‘aan verplichtingen voldaan’/‘aan de eisen voldaan’ (AVV) of ‘niet aan de eisen voldaan’/‘niet aan verplichtingen voldaan’ (NAV). 
  • Had je je aangemeld voor een vak maar niet deelgenomen of je te laat uitgeschreven? Dan krijg je de melding 'niet aanwezig met poging' (NAP). NAP's hebben geen effect op de cum laude-regeling.

Buitenlandse beoordelingssystemen

Het kan gebeuren dat je Nederlandse studieresultaten in een ander land een heel andere betekenis hebben. Om onduidelijkheid te voorkomen ontvang je bij je diploma daarom standaard een overzicht van de Nederlandse cijfers met hun belangrijkste buitenlandse equivalenten. 

In Nederland worden extreme beoordelingen zelden gegeven: een 1, 2 en 3 en een 9 en 10 zijn zeldzaam.

Het beoordelingsschema geeft een algemene indruk en is uitsluitend bedoeld ter oriëntatie. Meer weten over de verschillen tussen het Nederlandse beoordelingssysteem en dat van een specifiek land? Kijk op NufficExterne link.