Welke opleiding volg je?

Taken en samenstelling van de examencommissie

Laatst gewijzigd op 31-10-2022
Een examencommissie bewaakt de kwaliteit van toetsing en examens. De commissie houdt toezicht op het functioneren van het onderwijs. De eisen liggen vast in de Onderwijs- en Examenregeling.
Toon informatie voor jouw opleiding
Nu zie je algemene informatie op deze site. Kies je opleiding om ook informatie te zien die specifiek voor jouw opleiding geldt, zoals deadlines, regelingen en contactgegevens.
Welke opleiding volg je?