Welke opleiding volg je?

Taken en samenstelling van de examencommissie

Laatst gewijzigd op 21-06-2022
Een examencommissie bewaakt de kwaliteit van toetsing en examens. De commissie toezicht op het functioneren van het onderwijs, waarvan de eisen vastliggen in de Onderwijs- en Examenregeling.
Toon informatie specifiek voor jouw opleiding
Nu zie je algemene informatie op deze site. Kies je opleiding om ook informatie te zien die specifiek voor jouw opleiding geldt, zoals deadlines, regelingen en contactgegevens.
Welke opleiding volg je?