Welke opleiding volg je?
Informatie voor
[ ingeschreven studenten ]
Welke opleiding volg je?

Taken en samenstelling van de Examencommissie

Laatst gewijzigd op 11-08-2023 08:06
Een Examencommissie bewaakt de kwaliteit van toetsing en examens. De commissie houdt toezicht op het functioneren van het onderwijs. De eisen liggen vast in de Onderwijs- en Examenregeling.
Toon informatie voor jouw opleiding
Nu zie je algemene informatie op deze site. Kies je opleiding om ook informatie te zien die specifiek voor jouw opleiding geldt, zoals deadlines, regelingen en contactgegevens.
Welke opleiding volg je?

Taken van de Examencommissie

De Examencommissie heeft een aantal wettelijke taken en bevoegdheden rondom kwaliteit van toetsing, diplomeren, het verlenen van vrijstellingen en handelen bij fraude en plagiaat. Als student kun je verschillende verzoeken indienen.

Privacy

De Examencommissie moet kunnen vaststellen of je voldoet aan de voorwaarden voor het verkrijgen van een graad (Art. 12 WHW, Onderwijs- en Examenregeling). Als het echt nodig is, kan de Examencommissie informatie over jou of correspondentie met jou opvragen. Bijvoorbeeld correspondentie met de studieadviseur of examinator. Er wordt alleen informatie verstrekt die noodzakelijk is voor het uitvoeren van de wettelijke taak van de Examencommissie.