Welke opleiding volg je?
Informatie

Actuele informatie over de demonstraties vind je op uva.nl/demonstratiesExterne link.

Informatie voor
[ ingeschreven studenten ]
Welke opleiding volg je?
Informatie

Actuele informatie over de demonstraties vind je op uva.nl/demonstratiesExterne link.

Negatief bindend studieadvies: wat nu?

Laatst gewijzigd op 14-02-2024 15:58
Je hebt een negatief bindend studieadvies (BSA) gekregen. Bekijk wat je opties zijn.
Toon informatie voor jouw opleiding
Nu zie je algemene informatie op deze site. Kies je opleiding om ook informatie te zien die specifiek voor jouw opleiding geldt, zoals deadlines, regelingen en contactgegevens.
Welke opleiding volg je?

Ga langs bij de studieadviseurs

Ga langs bij de studieadviseurs. Zij kunnen je advies geven over alternatieve studies en het vervolg van je studieloopbaan. 

Hulp bij het kiezen van een andere studie

Ga in gesprek met een studiekeuzeadviseur van de UvA om tot een nieuwe studiekeuze te komen. Zij gaan uit van jou als persoon en geven kosteloos onafhankelijk advies. Ook bieden zij een handig stappenplan om zelf tot een studiekeuze te komen.  

Inschrijven voor een nieuwe studie

Met een negatief BSA mag je je na de deadline van 1 mei nog inschrijven via Studielink voor een nieuwe bachelor, met uitzondering van numerus fixus opleidingen en bepaalde opleidingen met (grotendeels) hetzelfde eerste jaar. Kijk voor meer informatie met betrekking tot jouw opleiding op de pagina over het bindend studieadvies. Je kunt je al inschrijven zodra je verwacht een negatief BSA te krijgen. Ook zijn er tips op de pagina over het wisselen naar een studie met een ander eerste jaar

Uitstel of dispensatie aanvragen als je te maken hebt met persoonlijke omstandigheden 

Als je door bijzondere persoonlijke omstandigheden niet voldoet aan de BSA-norm, kun je in sommige gevallen een verzoek tot uitstel of dispensatie van de BSA-norm indienen. Een van de voorwaarden is wel dat je deze persoonlijke omstandigheden hebt gemeld bij de studieadviseur op het moment dat het speelde.